Sedan hösten 2018 har Green Cargo förstärkt fordonsflottan med sexaxliga Transmontana-lok, med beteckningen Mb, från lokleverantören Softronic. Hittills har 16 lok levererats och så sent som i julas beställdes två lok till. I grunden finns ett ramavtal som möjliggör fler lokbeställningar, vilket avropas för de fyra nya loken. Totalt kommer Green Cargo med denna beställning att förfoga över 22 Mb-lok i trafik 2024.

Ett Mb-lok har samma dragkraft som två Rc-lok, samtidigt som det sänker energiförbrukningen med en effektiv elåtermatning. Det möjliggör både längre och tyngre tåg, men också lägre kostnader, vilket stärker godstågens konkurrenskraft.

Stigande bränslepriser och en utbredd förarbrist i Europa driver upp fraktpriset på långväga internationella lastbilstransporter. Detta har skapat en stor efterfrågan på intermodala transporter där exempelvis containers och lastbilstrailers transporteras på järnväg.