Det talas mycket om att det behövs förenklingar för att främja entreprenörskap. Henrik Nilsson är förstås ingen vän av att vända papper i onödan, men konstaterar att en del av byråkratin behövs för att hålla nivån i en bransch. Det gäller jobbet som maskinförare, men också rollen som arbetsgivare och företagsledare.

– Det är för enkelt att köpa en gammal maskin och ge sig ut i skogen och plocka uppdrag utan att leva upp till lägstanivåer i maskiner och utförande, tycker Henrik.

Mätbara kvaliteter

Fadern Kenneth, tidigare skogsentreprenör och nu maskinförare i Henriks bolag, instämmer:

– Det behövs mer av mätbara kvaliteter för att lyfta det vi åstadkommer. Bättre uppföljning skulle ge ett lyft för hela branschen. Det handlar både om lönsamhet och om möjligheten att rekrytera nya medarbetare. I grunden handlar det även om branschens förtroende hos både skogsägare, uppdragsgivare och allmänhet, framhåller Kenneth.

Henrik och Kenneth har inget emot konkurrens, men oroas över snedvridningen som uppstår då företagandet sker på helt olika villkor.

– Det krävs investeringar i både människor och maskiner för att göra ett bra jobb. Skillnaderna är förstås mätbara, förutsatt att det finns vilja och intresse från uppdragsgivare, skogsägare och från samhällets sida. Om inte uppföljningen fungerar leder det till ett ensidigt fokus på priset och då finns det många förlorare, säger Henrik.

Kenneth konstaterar att prisdumpning blir en fälla, där några få aktörer drar ner prisnivån för hela branschen.

– De hugger kanske någon promille av volymen, men sätter priset för hela näringen. Det måste uppdragsgivarna förstå och bankerna genomskåda. Ju tidigare, desto bättre. Det är sunt att göra ett riktigt bra jobb till ett bra pris, men det håller inte att pruta på levererad kvalitet och ansvar för människor, natur och miljö. Därför måste vi mätas på flera mål än rent ekonomiska, tycker Kenneth.

Fem anställda

Orrefors Entreprenad startades av Henrik hösten 2007. För närvarande har företaget fem anställda, däribland Henriks bröder Martin och Robin. I företaget arbetar även maskinföraren Valter Haglund. Henriks sambo, Annelie Eek, sköter företagets administration. Under vintern har företaget haft ytterligare en maskinförare anställd, men har nu tvingats gå ned i bemanning.

– Det är förstås olyckligt – för alla. Förhoppningsvis blir det en uppgång igen efter sommaren.

Två grupper

Företaget har en gallringsgrupp och en grupp för både gallring och slutavverkning. Såväl skördare som skotare kommer från John Deere. Gallringsgruppen består av en 1170 skördare och en 1110E skotare. Maskingruppen för de tyngre uppdragen består av skördaren 1270E och skotaren 1510E.

– Vi valde att korta den lilla skotaren med 35 centimeter. Resultatet blev en otroligt smidig maskin, berättar Henrik.

Gallringsgruppen är kontrakterad på Södra. De båda större maskinerna är okontrakterade. Till stor del har även dessa gått på Södra, men nu följer några månader med andra uppdrag. Förutom Södra är Bergs Timber en stor och återkommande kund. Ungefär halva året används den större gruppen till uppdrag på Öland.

Henrik uppskattar företagandet, men önskar att både framförhållningen kunde vara bättre.

– Det är ett branschproblem att kontrakten är korta och att det blir stora svängningar. Den korta framförhållningen står inte i proportion till kapitalbindningen och risktagandet. Ryckigheten är förstås besvärlig för både arbetsgivare och medarbetare. Ska vi plötsligt köra på halv kvot så har vi stillestånd att hantera. Till viss del kan vi då ägna oss åt service och underhåll, men maskinerna måste vara igång så många timmar som möjligt.

Främjar effektivitet

Henrik välkomnar insatser som ger jämnare beläggning.

– Det ligger ju i allas intresse att resurserna kan användas så effektivt som möjligt. Här finns förstås mer att göra, som främjar både framförhållning och effektivitet i varje enskilt uppdrag.

– Ju bättre uppdragen är planerade, desto enklare för oss entreprenörer att uppvisa både lönsamhet och konkurrenskraft. Det gynnar alla delar och ökar samtidigt branschens attraktionskraft, understryker Henrik.