Statistiken inom transportnäringen omfattar inte bara olyckor på väg utan också sådana som skett vid på- och avlastning.

– Olyckor sker inte bara på det traditionella vägnätet, utan exempelvis också på inhägnat område då truckar och den typen av fordon används, säger Håkan Olsson. 

Riskbedömningar

Allt fler omkommer inom transportområdet. Allt färre kommer aldrig mer hem efter jobbet.

Utvecklingen går stick i stäv mot hur det ser ut i andra branscher.

– Ur det perspektivet har olyckorna minskat kraftigt. I mitten av 1950-talet förolyckades 450 personer i Sverige, förra året runt 50. Vi ska helst inte ha någon alls som skadas till dödas på jobbet. Och transportsektorn måste bli bättre, säger Håkan Olsson.

Vad kan göras?

– De som gör upphandlingar och lägger rutter ska se till att det finns ett realistiskt utrymme att lösa uppdraget. Arbetsgivarna ska jobba med riskbedömningar.

Ökat flöde

Chaufförerna har förstås också har ett ansvar.

– Vägtrafiklagar och arbetstidslagar, ska följas. Förarna ska ta den vila som krävas. De ska säkra lasten och inte chansa även om slarv funkat tidigare. Dåligt säkrad last är en stor källa till olyckor, säger Håkan Olsson.

Bristerna beror, anser han, på felaktiga beteenden, attityder och en låg säkerhetskultur. 

Stress och pengar?

– Vi är inne i en högkonjunktur. Allt ska gå fort. Ledtiderna kortas. Med ökad e-handel ökar flödet av transporter – för alla fordon på väg. En beställning på morgonen ska helst levereras på kvällen.

Brinnande fackla

Alla dödsolyckor och andra allvarliga olyckor på arbetsplatser utreds av arbetsmiljöverket.

Någon olycka du kommer på så här spontant?

– När jag arbetade som arbetsmiljöinspektör för många år sedan exploderade ett oljefat på en verkstad när en anställd använde ett oljefat en skärbrännare, trots att han kände till riskerna. Han blev som en brinnande fackla när han fick oljan över sig. 

Slutsatsen av att risker ändå tas?

– Äldre gör som de alltid gjort. De har inte samma reaktionsförmåga som förr och en minskad kapacitet rent allmänt. Yngre oerfarna personer är exponerade för olyckor eftersom de inte alltid ber om råd. 

Har utländska förare ett sämre säkerhetstänk?

– Många av dem är inblandade i vägolyckor. Men om de är överrepresenterade låter jag vara osagt.

Varför bjöd Ylva Johansson in?

– Hon ville lyssna in och försöka komma fram till vilka åtgärder den politiska ledningen kan göra. Hon har varit tydlig med att det går att göra förändringar.

Vill prova idéer

– Jag har stort respekt för alla som jobbar ute i verksamheterna och ska lyssna till dem. Utifrån det kommer jag att agera. Så här kan vi inte ha det helt enkelt.

– Nollvisionen står fast men det är uppenbart att det krävs fler åtgärder, sa Ylva Johansson.

Arbetsmarknadsminister sa att hon ville höra experternas och parternas förslag, få information om inspektörers och skyddsombuds kompetenser. Men också pröva idéer. 

– Det kan röra frågor som om det behövs fler sanktioner, längre preskriptionstid och hur tillbudsrapporteringen fungerar.