Fiskarheden blir helägare till Sälen Timber AB. Det sker genom att Fiskarheden, som tidigare varit delägare i företaget, förvärvar resterande aktier.

Förvärvet är ett steg på väg mot Fiskarhedens vision att vara en växande, hållbar samhällsbyggare. Ambitionen är att utveckla vidareförädlingen av den lokala råvaran vilket kommer att bredda produktutbudet.

-Fiskarheden ser tydliga synergier med förvärvet av Sälen Timber genom vidareförädling av den fina lokala träråvaran, säger Claes Granlund, VD vid Sälen Timber. Genom att investera i både personal och maskinpark skapar vi möjligheter att kunna skala upp verksamheten och möta kundernas ökade behov.

Sälen Timber ligger på Fiskarhedens industriområde och tillverkar möbelkomponenter till den nationella och internationella marknaden.