– Nuvarande svenska krav på vinterdäck på tunga fordon bör inte ändras, säger Mårten Johansson.

Det finns ingen påtaglig nyttoeffekt i förhållande till kostnader med utökade krav på vinterdäck i de studier som genomförts. Inte heller regeringens egna experter ser nyttan med ytterligare krav, vilket de själva skriver i en färsk rapport.

– Framkomlighet i trafiken är viktig men detta är inte bara en däckfråga. Vinterväghållning med plogning, sandning och saltning, måste också få en högre prioritet vilket alla trafikanter har nytta av, säger Mårten Johansson.

För närvarande finns, i Sverige, inga vetenskapliga rapporter som ur trafiksäkerhetssynpunkt motiverar att kraven i Sverige på vinterdäck för tunga motorfordon behöver utökas utöver nuvarande krav. Idag är kravet minst 5 mm mönsterdjup samt krav på vinterdäck eller likvärdig utrustning för drivaxlar.

– Forskning visar att rätt vinterväghållning är avgörande för framkomligheten. Det innebär att friktionen mellan däck och väg ska vara högre än 0.25, säger Mårten Johansson.