Trots att exakt alla inom fordonsindustribranschen, eller ja alla tillverkare som har en förbränningsmotor i sin produktion, så lever det amerikanska företaget ett ganska diskret liv. Detta trots att det är verksamt över hela världen och sysselsätter cirka 45 000 anställda, varav cirka 120 vid den svenska fabriken i Mölnlycke utanför Göteborg.

Federal-Mogul har väl efter alla år accepterat att det oftast är motortillverkaren som tar åt sig äran över de tekniska prestationerna. Detta trots att det i själva verket är Federal-Mogul som med all sannolikhet står bakom utvecklingen av de mer vitala delarna av en motor.

Ringar modell större

Under produktnamnet Daros är Federal-Mogul Göteborg AB världsledande inom området kolvringar till motorer modell definitivt större, till bland annat marina applikationer. Företaget har en anrik historia som letar sig tillbaka till 1792, men det var i just i slutet av 1800-talet som det stora lyftet kom, i samband med att Rudolf Diesel år 1897 lanserade sin revolutionerande motorkonstruktion blev David Robertsons Engineering första fabriken i världen att specialisera sig på just kolvringar. I samma veva säkrades tillverkningen med viktiga patent.

Sedan 1999 huserar företaget Daros Piston Rings i hypermoderna lokaler i Mölnlycke. Innanför väggarna producerar och utvecklas kolvringar till nytta för motorutvecklare runt hela världen, liksom för eftermarknaden, främst inom den marina industrin.

Motorslammer

Om vi ser till företaget Federal-Mogul Corporation i stort så bildades det i USA år 1899 av J. Howard Muzzy and Edward F. Lyon under namnet Muzzy-Lyon Company. De båda herrarna inriktade försäljningen bland annat på delar till kvarnar, liksom olika gummidetaljer. Redan från början startades ett parallellt företag under namnet Mogul Metal Company och det var egentligen detta som var starten till det vi idag känner igen som Federal-Mogul.

Allt sedan dess har företaget varit ledande på tillverkning av bland annat olika lager till en snabbt växande industri och efterfrågan. Det revolutionerande var att Mogul Metal överhuvudtaget kunde tillverka glidlager som i sin tur kunde bytas ut när de blev slitna. Tidigare var det nödvändigt att bearbeta hela motorblocken och byta olika axlar till större dimensioner för att komma till rätta med alltför slamrande toleranser.

Grov borrning

Redan innan 1920 hade det amerikanska företaget över 500 anställda. Sortimentet breddades, bland annat med propellrar till den marina industrin, samt en allt bredare flora av motordelar. Tack vare företagsuppköp och nyetableringar har sedan dess företaget vuxit enormt och är numera globalt, med såväl forskning och produktutveckling, som tillverkning runt om i hela världen.

Ja, faktiskt finns Federal-Mogul representerade även i rymden efter att ha sett till att de första amerikanska rymdfärjorna fått till det rätta glidet.

Det totala antalet anställda uppgår till 53 000, varav Europa och Nordamerika har 45 respektive 43 procent andel av försäljningen och resten av världen 12 procent. Företaget är verksamt med 93 tillverkande fabriker i 23 olika länder.

I huvudsak tillverkas kolvar och kolvringar i alla storlek, med specialité grovborrade cylindrar och marina ändamål, ventilsäten och -styrningar, tändstift och olika packningar. Kunder är världens stora fordonstillverkare, med såväl originalmontering som eftermarknad, rymdindustrin, energisektorn, tung industri, marina användningar, olika typer av kraftstationer och järnvägsbranschen.

När det gäller den viktiga eftermarknaden så kanske vi inte känner igen företagsnamnet Federal-Mogul så där omedelbart, men produktmärken som Champion tändstift är mer kända, liksom Anco torkarblad, Ae, Fel-Pro, FP Diesel, Goetze, Glyco, Nüral, Payen, Sealed Power, Moog styrnings- och motordelar samt Ferodo och Wagner bromsprodukter.

Gigantiska motorer

Vid ett besök på Federal-Mogul Friedberg GmbH i tyska Friedberg fick Åkeri & Transport en inblick i den senaste teknologin, för fordonstillverkare och kunder världen runt att dra nytta av.

Fabriken i Friedberg är ledande inom utvecklingen av produktionen av kolvringar och cylinderfoder, liksom packningar av olika slag för fordons- och industrimotorer. Friedberganläggningen producerar inte färre än 270 000 kolringar. Varje dag.

Ringarna kan för många vara mer kända under produktnamnet Goetze.

Detta utgör ungefär halva produktionskapaciteten. Övrig utveckling och produktion sker inom mer komplexa områden – till stora stationära motorer, marina motorer och diesellokomotiv. Det är ofta enormt stora produkter och eftersom de levereras till kunder över hela världen är Friedbergsfabriken globalt inriktad avseende detta.

Anläggningen startades 1929 och sysselsätter idag cirka 1 200 anställda. De kolvringar som levereras är i storleksspannet 145 mm och upp till 980 mm, alltså nära en meter i diameter. De största används främst i marina motorer som i sin tur kan leverera upp emot 150 000 hästkrafter.

Fabriksytan är cirka 90 000 kvadrat, eller nio hektar, och leveranser sker regelbundet till cirka 200 större kunder runt om i världen. Inkluderat alla fordonstillverkare samt alla industrimotortillverkare.