Anders Björnestam tycker det är lättare att hinna med service och underhåll om maskinerna körs dagtid. Det är även lättare att klara reparationer utan att det blir kraftiga förseningar.

– Det finns också fördelar med att varje maskin har sin förare. Det ligger i sakens natur att man tar bättre hand om det som känns som sitt eget. Dessutom det lättare att rekrytera bra chaufförer när man kör dagtid, tillägger han.

Anders är uppvuxen på gård, så han har alltid haft maskiner omkring sig. Intresset för skogsmaskiner kom tidigt. Valet av gymnasieutbildning var inte svårt för Anders, som valde skogsbrukslinjen i Älvdalen. Fast på den tiden var det dåligt med maskiner i utbildningen, påpekar han.

20 år som företagare

I år har Anders varit egen företagare inom skogsentreprenader i 20 år, men han var fullt aktiv i branschen tidigare än så. I början av 1990-talet tog han med sig gårdens Valmet 832 till Tyskland och Österrike för att skota efter en kollega. Det blev flera insatser på kontinenten, både som anställd och som egen företagare.

Den första egna maskinen var just Valmet-skotaren, som Anders 1994 övertog från gården. Efter ett par tre år övertog Anders även sin kollegas skördare.

Expanderat

– Sedan dess har det bara rullat på. Det har en förmåga att bli som det blir. Ofta är det tillfälligheter som styr, konstaterar Anders

Maskinparken har vuxit, delvis som en följd av att Anders har köpt nytt istället för att byta bort. Äldsta maskinen är skotaren Ponsse Buffalo från 2005. Övriga skotare är två Ecolog 574 C från 2008 respektive 2012 och en John Deere 1110 E från 2013. Skördarna kommer alla från Ecolog. Det är två 560 C från 2008 och två 560 D från 2012 respektive 2013.

Utöver skogsmaskinerna utgörs maskinparken av två bandgrävare: en New Holland 140 och en Abelco XC85. AEB Logging har även en Ford 8870 traktor som används vid buskröjning och som dragare av en maskintrailer. Två servicebilar hjälper till att hålla verksamheten rullande: en Volvo FL7 med övernattningsmöjlighet och en fullt verkstadsutrustad Volvo FL6. Därutöver har företaget en verkstad i Smedjebacken.

Olika aggregat

– Vi har tre olika storlekar på skördaraggregat. Det ger oss möjligheter att rusta maskinerna så att de passar uppdragen. Det betyder mycket för produktiviteten.

Maskintrailern används främst till att flytta grävmaskinerna, men kommer väl till pass även vid förflyttningar av skogsmaskinerna.

De båda grävmaskinerna går huvudsakligen i skogen och används främst till dikning, spårlagning och markberedning. Båda maskinerna är utrustade med bandstöd, så att de klarar terrängen. Utöver skogsjobb blir det en del tomtjobb i närområdet.

I grova drag fördelas företagets fyra maskingrupper lika på uppdrag åt Sveaskog och Mellanskog.

– Vi skotar även efter annan entreprenör och på uppdrag av Karl Hedin, plus att vi har en skotare inlejd, berättar Anders.

Trädsäkrat vägar

I augusti blev det ändrade planer till följd av den omfattande skogsbranden i Västmanland, med mycket körning åt Räddningsverket. Det har till största delen handlat om att trädsäkra vägar, det vill säga fälla brandskadade träd som annars riskerat att falla ner över vägarna. Företaget har haft en skördare och skotare engagerat i detta och då har skotaren även kört vattentank. Dessutom har den större grävmaskinen hjälpt till att bereda väg för bandvagnar i området.

Anders tycker att det har varit gott om uppdrag under alla år.

– Visst blir man nervös ibland när man funderar över hur det ska bli framöver, men det har ordnat sig hittills.

Naturens nycker har gjort sitt för att skapa jobb. Exempelvis blev det ett halvårs körning med att rensa upp efter Gudrun.

– Under senare år har det varit tre ordentliga stormar, så det har blivit en hel del extra körning.

Specialuppdrag

Anders gläds inte åt stormar och bränder, men uppskattar olika typer av specialuppdrag. Exempelvis har företaget trädsäkrat kraftledningar och breddat trädfria områden utmed järnvägar. Företaget har också haft uppdrag med trädfällning på öar i Mälaren.

Anders följer med stort intresse diskussionerna efter den stora skogsbranden. Om det klarläggs att det var markberedning som orsakade branden hoppas han att den yttersta beställaren tar på sig ansvaret istället för att skjuta över ansvaret på entreprenören. Han ser fördelar med en myndighet som bestämmer vad som får göras vid exempelvis extrem torka. Samtidigt hoppas han att det blir sansade restriktioner, så att inte hela branschen blir lidande.

– Markberedning måste vara en betydligt större brandfara än att köra med skördare och skotare. Det gäller också att det finns en framförhållning som medger vettig planering, så att uppdragen kan göras när förhållandena är vettiga.

Pressad lönsamhet

Som så många andra skogsmaskinentreprenörer sätter Anders ett stort plus för friheten och skogen som arbetsplats, medan det blir minus för den pressade lönsamheten.

– Maskinerna har blivit dyrare, bränsle och löner likaså, men ersättningen har inte hängt med. Visst kan vi till viss del kompenseras av en produktivitetsökning på maskinsidan, men det gäller främst skördarna. Över lag ska vi göra och kunna mer och mer för varje år – för samma pengar.

– Visst är vi för snälla, men vi har ju ett underläge mot de stora beställarna, som vet hur de kan utnyttja sitt oligopol. Skogsindustrin har både sämre och bättre år. För oss är det alltid pressat. Det naggar förstås på arbetsglädjen.

Anders tycker det är värdefullt att inte ha alla ägg i samma kort.

– Har man flera kunder så står man lite stadigare.

Företaget har idag nio anställda, inklusive Anders, plus ett par extraresurser. Det är i princip en person per maskin, frånsett att samma förare spakar båda grävmaskinerna. Anders tycker att nuvarande nivå är rätt lagom.

– Företagets utveckling beror ju på tillgången på jobb och maskinförare. Jag är rätt nöjd med den storlek som företaget har idag. Jag kan leda företaget, men kan också vara med och köra. Det är att köra maskin som är det roliga.