Anders Svensson driver företaget tillsammans med frun Carina.

Hallforsen är en gård som har följt släkten längre tillbaka än 1600-talet. Den är högt belägen på västra kanten av småländska höglandet, i ett sten- skogs- och sjörikt landskap. Med idylliska omgivningar, vacker natur med mycket älg och småvilt.

– Gården är Carinas föräldrahem, vi tog över fastigheten för 36 år sedan. Sedan har verksamheten undan för undan byggts på med skogsentreprenader, säger Anders.

Sonen Daniel Tunfors, 31, är en av tre anställda:

– Vi hugger i egen skog och kör för andra i ett område mellan Värnamo och Jönköping samt väster och öster om det.

Sin första maskin från Skeneföretaget köpte de 2014. Företaget har en grupp med lite större maskiner, RottneH11 och en Ponsse Wicent för grövre skog.

– Med Malwe kan vi specialisera oss och sättas in dem på mindre objekt och mjukare marker där de passar bra för uppgiften, säger Anders.

Det mesta av deras skogsverksamhet är gallring. Familjen är stolt över sina duktiga maskinförare som har stort intresse och engagemang för skogsbruk och natur.

– Vi är rädda om skog och mark, säger Daniel.

Miljötänk

I tre år har de kört en Malwa Kombi.

Anders:

– Nu ska vi ha en maskin var. Den ena för att hugga ner, den andra för att köra ut virket. Daniel ska i första hand köra skördaren, jag skotaren. Vi slipper bygga om varje gång och kan kugga upp hastigheten. Denna är kortare och blir lättare, smidigare i beståndet.

Under intervjun bläddrar de i en utredning från Skogforsk, om skador efter maskiner av olika märken.

– Det är trevliga maskiner med liten påverkan på mark och omgivning. Bra miljötänk, säger Anders.

Hösten med mycket regn har varit tuff, med större spårskador än vid torrare väderlek.

– Det har hänt att vi tvingats avstå från att köra, eller valt att köra på mer fast mark. Med en liten maskin hade vi kanske kunnat köra på hela tiden även om det fortsatt regna. Det ligger ekonomi i att inte vara låst, säger Anders.

Maskiner från andra tillverkare väger 28 ton, Malwa väger 5,5. Det är något markägarna uppskattar.

Daniel:

– Malwas maskiner är utvecklade för att gå på mjuk mark där man annars lätt sjunker. Med den lägre vikten är den överlägsen. Det får inte vara spår efter gallring.

En fördel är att däckens miljöband kan tas av.