Samtidigt som Biojack lanserar helt nya produkter visar företaget prov på den vidareutveckling som skett av flera tidigare modeller. Tapani Perälä, Biojack, berättar att företagets gripar/aggregat lämpar sig särskilt väl för förstagallringar, för tillvaratagning av energived och för kapning av träd i närheten av kraftledningar och parker.

– Trädkapningen sker då med kniven eller kedjesågen, eller med hjälp av dem båda, säger han.

Biojack 450EG BA90 är en robust energivedsgrip utvecklad för grävmaskiner. Trädet kapas med ett rörligt knivbett, som möjliggör lastning av träden utan särskilda åtgärder.

Produkten är även tillgänglig med övre gripar, precis som Biojack 400 Combi-modellerna.

Biojack 400EG och 400E Combi BA90-griparna kan användas flexibelt för kapning och lastning, utan föregående konvertering. Vid kapning av träd är det möjligt att använda

både kniv- och kedjesågskapning. Med gripen är det även möjligt att beskära stående träd. Modellen 400E kan dessutom samla flera träd i gripen.

En grävmaskin fungerar som basmaskin. Gripen kan utrustas med antingen beskärande gripar (400EG) eller med samlande gripar (400E).

Den förnyade 400S-energigripen är utrustad med obegränsad rundrotering. Gripen styrs trådlöst, helt utan behov av extra hydraulslangar eller elsladdar. Biojack 400S-såggripen kan, utan konvertering, användas flexibelt för kapning och lastning.

– Med 400S kapas träden med kedjesågen. Sågen förblir sedan i såglådan under lastning och kan vid behov tas fram med hjälp av den elektriska knappen, förklarar Tapani Perälä.

Biojack lägger stor vikt vid att produkterna ska kunna anpassas efter kundernas behov, likaså att de är enkla och snabba att använda. Gemensam nämnare är också att produkterna är tillverkade i Finland av höghållfasta material.