– Jag är glad över att Per Fahlman tar klivet upp till arbetschef med ansvar för arbetschefsområde Drift Västerbotten. Med den breda kompetens och långa erfarenhet från entreprenadbranschen som Per har, vet jag att han kommer att göra ett bra jobb med att vidareutveckla och hitta nya marknader för arbetschefsområde Västerbotten, säger Mikael Gerklev, regionchef Nord, division Drift. 

Per Fahlman kom till Svevia från Peab 2007 och började sin karriär som platschef. Därefter har hanarbetat både inom företagets anläggnings- och driftverksamhet.

– Svevia har en stark ställning i Västerbotten som den ledande driftentreprenören. Det ska vi fortsätta vara både vid kusten och i inlandet. Det känns utmanande att ta steget upp till arbetschef och jag ser fram emot att, tillsammans med mina medarbetare förvalta, utveckla och vinna nya uppdrag för verksamheten, inte minst på kommunsidan, säger Per Fahlman, ny arbetschef Drift Västerbotten, Svevia.