I norra Sverige finns stora mängder biprodukter från skogsindustrin som idag främst används till förbränning. Dessa biprodukter kan med fördel processas till mer energitäta material jämförbara med fossila energibärare som olja, kol och gas. Biomassan blir på detta sätt enklare att transportera, lagra och använda.

Projektet MUSIC stödjer en marknadsformering av biobaserade energibärare genom att utveckla strategier för mobilisering av biomassa, kostnadseffektiv logistik samt utveckling av biomassaterminaler för biomassa.

BioFuel Region som är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation och som arbetar för en fossilfri fordonsflotta är med i detta Horizon 2020 projekt tillsammans med sex andra länder. Den 7 september är de värd för ett projektmöte där de bjuder in till en öppen föreläsning på engelska.