STDG, Svenska Tungdykargruppen med huvudkontor i Mora, startade 2000 och är i dag ett rikstäckande dykeri- och sjöentreprenadföretag med ett 50-tal fasta medarbetare. Kompetensen är bred och företaget bygger, reparerar och underhåller allt som finns i eller i närheten av vatten. Muddring är en stor verksamhet och för några år sedan bestämdes att utöka flottan av mobila grävmudderverk med ett verk med större kapacitet.

Det som varit speciellt med detta muddringsverk är att STDG hade möjlighet att bygga mudderverket, Lennart, från grunden. Just namnet Lennart fick mudderverket från en medarbetare som hittade ett varv i Finland som kunde förverkliga planerna på det grävmudderverk som då bara fanns som idéer och ritningar.

Idag är Lennart ett av de större mobila grävmudderverk och utrustad med en Volvo EC75OE maskin, med 24 meter lång rigg. Det är även möjligt att komplettera med en mindre maskin, Volvo EC300E, med borrigg för sprängarbeten.

Lennart, som är ett mobilt mudderverk, består av sex sektioner på totalt 28 gånger 10,5 meter arbetsyta. Det tar två dagar att montera ner mudderverket och det monteras ihop på lika lång tid. Att flytta hela mudderverket kräver tio lastbilstrailers.