Skogs- och träindustriarbetarna är den yrkesgrupp efter gruvarbetare och stenhuggare som lever farligast. Det visar AFA:s försäkringsstatistik över arbetsskador och sjukfrånvaro som lett till mer än 30 dagars sjukskrivning och eller medicinsk invaliditet.

Arbetsmiljöverket har intervjuat 500 arbetsgivare, som har mellan två och 15 anställda, i det professionella skogsbruket. Stress, ensamarbete och hård ekonomisk press är orsaker till de flesta olyckor.

En hårt drabbad bransch, antalet dödsolyckor var ett skäl till det riksomfattande projektet, det första i sitt slag.

– Ensamarbetare är alltid drabbade, arbetsgivaren måste kunna förbättra sig, säger Hemmingsson.

Kräver skärpning

Sju av arbetsgivare fick krav om att förebygga skador i skogen.

Hemmingsson om en vanlig olyckstyp:

– En ensamarbetare kör en maskin, det är vinterkyla. Föraren går ut, ramlar och bryter ett ben. Han blir liggande.

Ett ansvar ligger på arbetsgivaren som ska ha kontakt med den som arbetar i skogen.

– Om den anställde inte hörs av så ska någon åka dit.

Jakt på intäkter

Branschen består av många små entreprenörer som anlitas av de stora drakarna. De får betalt för virke levererat till väg. Intäkterna uteblir så fort maskinen står still.

– Det är en tuff bransch och de lever i en pressad tillvaro. Att de små inte är uppdaterade på alla regler har jag förståelse för.

Patrik Hemmingsson:

– Vi passade på att informera om kravet på varselkläder. Om man är många i skogen så ska man kunna se varandra.

Att kravet även gäller ensamarbetare är en säkerhetsfråga. Det ska vara lättare för Räddningstjänsten att hitta en skadad person.

– De är inte alltid sommar och ljust i skogen.

Systematiskt arbetsgivararbete.

– Om det finns flera personer på plats så ska man kunna ta hand om den skadade tills ambulans eller Räddningstjänsten kommer. Och framför allt ska man veta var man är.

Alla ska kunna uppge koordinationer.

– Skogen är otillgänglig. Det tar tid att ta sig till en sådan plats, inte som när en olycka händer på en industri. Därför att det viktigt att kunna larm, uppge plats och att ta hand om den skadade. Där finns en stor brist men branschen diskuterar hur man kan ta fram ett system för detta.

Antalet utländska skogsarbetare ökar:

– De har med sig en annan säkerhetskultur men svensk lag gäller även dem. De ska ha en skogskoja. Sätter de plant så ska de kunna tvätta sig och duscha samt rätt skyddsutrustning om de arbetar med besprutade plantor.

Där ska de också kunna äta sin lunch om det är dåligt väder.

– Den klassiska idylliska bilden är att en skogsarbetare sitter på en stubbe och äter sin korvmacka, med en termos. Så funkar det inte.

Håkan Olsson, avdelningschef, Arbetsmiljöverket:

– Väder, terräng, maskiner och den mänskliga faktorn försvårar helhetsbedömningar om riskerna. Mycket skulle kunna förebyggas genom att krav på säkerhet ställs redan i upphandlingarna mellan skogsbolagen och de mindre entreprenörerna.

Höga dödstal

Åkeri & Transport har gått igenom den statistik över dödsolyckor som nått Arbetsmiljöverket de senaste tre åren. De verkliga dödstalen är högre.

– Mellan fem och tio förolyckas, säger Tomas Gullberg, Säker Skog ekonomisk förening.

Mars 2014: 54-åring fastnade med kläderna i traktorns kraftuttag, Västra Götaland.

Maj 2014: Skogsmaskin välte över en 54-åring i Jämtland.

Februari 2013: Träd föll över 59-åring i Jönköpings län.

December 2013: Fallande träd dödade skogshuggare i Skåne.

Februari 2012: 57-årig avled efter att ha träffats av fallande träd.

Februari 2012: Rotvälta slog igen och dödade 67-åring i Västra Götaland.

Mars 2012: Hallänning, 49 år, klämdes ihjäl av träd.

Maj 2012: 65-åring dödad av fallande träd i Västra Götaland.

Fakta inspektionerna

1 675 inspektionsbesök på 1 254 arbetsplatser genomfördes under 2012 och 2013.

Inspektionerna inkluderar uppföljningsbesök.

Projektet har resulterat i 724 inspektionsprotokoll och 43 inspektionsmeddelande.

Totalt ställdes 2 760 krav, varav de mest frekventa är:

· Systematiskt arbetsmiljöarbete, 620 krav · Tillräckligt antal personer som kan ge första hjälpen, 209 krav · Bristfälliga rutiner kring första hjälpen och krisstöd, 150 krav · Bristande rutiner för ensamarbete i skogen, 212 krav · Avsaknad av en fungerande tillbudsrapportering, 115 krav · Avsaknad av att snabbt påkalla hjälp vid ensamarbete, 77 krav · Saknar rutiner för bärgning av skördare eller skotare, 105 krav · Avsaknad av personalbod/skogskoja, 62 krav