Vinterdäckssäsongen började tidigt och försäljningen var fortsatt stark speciellt i Centraleuropa, Norden, och Ryssland. Marknadsandelarna ökade främst i Ryssland och Centraleuropa. Helhetsprestationen för fjärde kvartalet blev utmärkt, vilket ledde till ett starkt resultat för helåret.

– Nokian Tyres gjorde år 2016 ett starkt resultat på alla huvudmarknader, trots en rätt så utmanande marknadsmiljö. Omsättningen och lönsamheten blev bättre och vi ökade våra marknadsandelar. Fjärde kvartalet var bättre än vi förväntade oss. Försäljningen ökade på alla våra huvudmarknader. Mest ökade försäljningen i Ryssland, för första gången på flera år. Rysslands ekonomi blir sakta bättre, men enligt prognoserna väntas utvecklingen under 2017 bli måttlig, säger Andrei Pantioukhov, tillförordnad vd för Nokian Tyres.