Wij Maskincenter AB i Ockelbo, Gästrikland, gör skäl för sitt namn. Anläggningen rymmer verkstäder och försäljning inom flera områden, från skog och trädgård till bilverkstad, hydraulikverkstad, däckverkstad och så förstås verkstaden för skogsmaskiner. Företaget har även en egen slutavverkningsgrupp med uppdrag åt Stora Enso. Mixen av verksamheter är resultatet av Sölve och Carina Roséns medvetna satsningar på att bredda företaget och öppna upp för nya målgrupper.

– Vid övertagandet var det viktigt för oss att ge företaget flera ben att stå på. Så har det också blivit, vilket ökat tryggheten för oss och våra medarbetare, berättar Sölve.

Carina klev in i företaget direkt vid övertagandet 1999. Tidigare jobbade hon i storkök. Nu tar hon emot kunder, sköter butiken, håller kontakten med leverantörer och sköter företagets administration. Även Sölve delar arbetstiden mellan en mängd olika sysslor – allt från kund- och leverantörskontakter till insatser på lager och i verkstäder.

– Jag är med överallt, men det är skogsmaskinerna som är allra roligast, medger Sölve.

Wij är ett anrikt bruksområde i Ockelbo och maskincentrets anläggning fungerade ursprungligen som verkstad för brukets egna maskiner. Så var det även då Sölve började sin anställning i verkstaden. Under sina 25 första år i verkstaden varierade arbetsgivarna i takt med skogsbolagens fusioner. När Stora Enso slutligen bestämde sig för att avveckla de egna verkstäderna bestämde sig Sölve och Carina att ta över anläggningen i Ockelbo.

Följt teknikutvecklingen

Under sina år i branschen har Sölve kunnat följa den stora teknikutvecklingen inom skogen. Då han började på verkstaden förekom alltjämt en hel del motormanuellt arbete, men redan i slutet av 1970-talet var skogsbruket, frånsett plantering och röjning, till stora delar helt mekaniserat.

– Processorerna fick tidigt stort genomslag. Under andra halvan av 1970-talet blev det även vanligt med fällare/läggare. Ungefär tio år senare kom tvågreppsskördarna och några år in på 1980-talet kom engreppsskördarna. Tvågreppsskördarna dröjde sig kvar något i slutavverkningar, men fick ändå inte så många år.

Sölve konstaterar att det har varit en enastående utveckling av skogsmaskinerna. Hydrauliken är och har varit central i denna utveckling, men det som förvånat Sölve mest är den stora utvecklingen på datorsidan.

– Det är fantastiskt med alla datorer som jobbar tillsammans i dagens maskiner och som dessutom kommunicerar med andra system.

Stor bredd

Sedan Sölve och Carina tog över anläggningen har det ena gett det andra. Inom skog och trädgård vänder sig företaget mot både privatpersoner och proffs. Bilverkstaden är ansluten till Meca. Wij Maskincenter är auktoriserad servicelämnare åt Komatsu, men servar och reparerar även andra fabrikat och maskintyper. En naturligt följd av samarbetet med Komatsu är att företaget även erbjuder service och reservdelar när det gäller kranar från Cranab.

Företaget är återförsäljare för SP skördaraggregat samt klippaggregat från finska Moipu. Försäljningen av SP skördaraggregat sköts av Anders Forsberg, vars försäljningsområde sträcker sig från E18 och norrut. Dessutom handlar företaget med begagnade skogsmaskiner och har även demontering och försäljning av begagnade delar. Renovering av komponenter, främst Komatsu, är ett annat viktigt område. Det ger kunderna tillgång till ett utbyteskomponenter, exempelvis fördelningslådor, växellådor, boggilådor och differentialer.

– Renoveringen av utbyteskomponenter jämnar ut beläggningen i verkstaden och minskar kundernas kostnader för stillestånd, konstaterar Sölve.

På hydrauliksidan finns många kunder även bland industriföretag, maskinentreprenörer och åkerier.

Wij Maskincenters lokaler är synnerligen väl utnyttjade till både verkstäder, lager och butik. Det som tidigare var en tvätthall hyrs sedan 1,5 år ut till bilbesiktningsföretaget ClearCar AB.

– Det är värdefullt för både oss och alla andra i Ockelbo att det finns en bilbesiktning på nära håll, säger Sölve, glad över att företaget var intresserade av att etablera sig på orten.

Tolv anställda

Inräknat Sölve och Carina har Wij Maskincenter AB idag tolv anställda, varav två medarbetare i skogen.

Slutavverkningsgruppen består av en sexhjulig Komatsu 941.1 skördare försedd med SP-aggregatet 561. Skotaren är en åttahjulig Komatsu 890.3. Satsningen på en egen avverkningsgrupp gjordes 2005.

– Efter upprensningen efter Gudrun plockade Stora Enso hem sina maskiner och bestämde sig för att bara ha entreprenörer i det här området. Vi köpte två storskördare och en skotare med avsikten att göra rusta maskinerna och sälja dem vidare. En av maskinförarna kontaktade oss och frågade om vi kunde starta en grupp. Så blev det till slut. Det passade även bra för vår yngste son, Thomas, som då började köra skotare, berättar Sölve.

Vill utveckla maskinverkstaden

Framåt ser Sölve och Carina goda möjligheter att utveckla verkstadsrörelsen på den tunga sidan.

– Men det förutsätter att vi kan rekrytera rätt medarbetare. Här handlar det om så mycket mer än att läsa av felkoder och att byta komponenter.

Sölve är förvånad över att gymnasieelever under sina tre år på fordonsprogrammet inte får tillräckliga kunskaper i att svetsa eller att läsa scheman för el och hydraulik. Att det också handlar om viljan blir tydligt då många inte ens kan tömma papperskorgar.

– Det är naturligtvis viktigt med rätt utbildning, men det hjälper inte med kunskaper om inte viljan finns. Viljan att lära och viljan att jobba.

Sölve och Carina trivs utmärkt med både arbetsuppgifter, medarbetare och kunder.

– Det här är väldigt varierande och det är kul att kunna ge service till både allmänhet och företagskunder, säger de.