Avgasrening av tunga fordon klassificeras enligt så kallade Euro nivåer där den senaste är Euro 6 som började produceras för ca ett år sedan. Dock visar det sig i tester att inte ens de nästan nya stadsbussarnas rening fungerar i verkligheten.

– Bussar i stadstrafik kör långsamt och kommer ofta inte upp i de höga avgastemperaturer som krävs för att reningsprocessen ska fungera som det är tänkt, säger Owe Hult på Eminox AB som är världsledande på eftermonterad katalytisk avgasrening för tunga fordon.

– Problemet är ännu större i de nordiska ländernas kalla klimat där man ibland inte uppnår någon minskning alls av kväveoxider (NOx).

I Köpenhamn har man därför nu valt att uppgradera 300 bussar med en helt ny typ av eftermonterad avgasrening som i verklig trafik visat sig minska de skadliga utsläppen med 95-99 procent.