Glappet i det hör fallet handlar om olika direktiv och lagstiftningar, för olika åldrar. Den ungdom som gått genom treårig gymnasieutbildning och sedan 19 eller 20 år gammal vill ta körkort hamnar i en svår situation.

-Jag brukar beskriva den som att lagstiftarna vill att dessa ungdomar ska bygga taket först, sedan väggarna och slutligen golvet, säger Axelsson.

Golvet i Michael Axelssons liknelse är själva körkortet, i form av C för tung lastbil, eller CE, för tung lastbil och släp. Väggarna är erforderligt ADR-intyg med tillhörande utbildning och eventuellt ett nödvändigt truckkort. Och taket, det är den alldeles nödvändiga YKB-utbildningen.

-Ja, alltså, den 20-åring som tar ett C-kort får när han eller hon är klar inte köra något annat än husbil, i princip. För att kunna ta steget in i branschen och söka arbete som chaufför krävs samtliga utbildningar och intyg.

Krav på YKB

Av den anledningen har Michael Axelsson i egenskap av ledare inom STR tagit kontakter med de andra nordiska länderna och tillsammans med TYA och SÅ. De har ett förslag som i stora drag går ut på att den 18-, 19- eller 20-åring som vill ta lastbilskort får göra det i vanlig ordning, men att det inte utfärdas förrän man klarat sin Yrkeskompetensutbildning på 280 timmar.

-Jamen, så är det, fortsätter Michael Axelsson, att felet många gör är att tro att de blir lastbilschaufförer automatiskt, bara för att de klarar C-kortet. För de allra flesta jobben, inom distributionsbranschen krävs samtliga intyg, inklusive truckkort. För vissa jobb går det att klara sig undan med färre intyg och inte ens E-behörigheten för släp.

-Men YKB-utbildningen måste alla ha. Och startar de yngre eleverna med YKB-utbildningen så ingår även 20 timmars rationell körning. Och den klarar du inte utan att ha genomgått en traditionell körutbildning för C-kort.

Olika utbildningar

Under tiden det här Moment 22-fallet klaras av och berättar Michael Axelsson om hur personer 21 år eller äldre, ska klara utbildningen för att lagligt få framföra tunga fordon, med och utan släp.

-Det finns egentligen tre olika möjligheter, berättar Michael Axelsson, som förutom sitt angagemang i STR, även driver trafikutbildning i traditionell trafikskolemiljö i Eskilstuna, samt är engagerad i kommunala vuxenutbildningar.

De tre olika sätt som den intresserade kan välja är följande; dels utbildning inom Arbetsförmedlingens regi, dels utbildning i kommunal vuxenskoleregi, dels i traditionell trafikskola.

Alla utbildningar startar med att man skaffar ett läkarintyg samt ansöker om körkortstillstånd.

När det gäller Arbetsförmedlingen så beviljas eleven att få genomgå en sådan utbildning. Den utbildningen vänder sig främst till personer som står utanför arbetsmarknaden.

Utbildningen är gratis och eleven får arbetslöshetsunderstöd under utbildningen.

När det gäller den kommunala vuxenutbildning, så sker den i det allmännas regi. Den klaras normalt av under en termin och samma förutsättningar som får AF:s utbildning gäller, alltså gratis utbildning, men CSN-lån för kostnader för logi och uppehälle.

När det gäller utbildning i en trafikskola, så kan den ske i ”vanlig takt” eller som ”intensivutbildning”.

Kostnader

Michael Axelsson rekommenderar den som är intresserad att söka via STR:s hemsida vilka trafikskolor som finns i närheten, samt kontakta dem för kostnadsförslag, tidsåtgång och utbildningsplan.

I runda slängar gäller att räkna med att utbildningen tar mellan fem och åtta månader. Vissa intensivutbildningar går snabbare i total tid, men själva utbildningen är ungefär lika.

När det gäller kostnader så varierar den, men som riktmärke kan man räkna med cirka 50 000 kronor för C-kort och YKB-utbildning. ADR-utbildningen kostar cirka 5 000 kronor, liksom truckkortet 5 000 kronor. Slutligen kostar CE-kortet, alltså körkort för tungt släp, cirka 15 000 – 20 000 kronor.

Själva utbildningen handlar om för det första om en teoretisk utbildning, samt övningskörning med tung lastbil. Därefter skriver eleven teoriprovet och slutligen gör körprovet.

-Ja det går att klara allt på 10-12 veckor, men då måste alla utbildningar funka perfekt, klick-klick-klick, efter varandra, säger Michael Axelsson, och det är egentligen inget jag rekommenderar för det blir tuffa bud.

Vilotid bakom ratten

Men lastbilsyrket då? Är det något som Michael Axelsson rekommenderar?

-Absolut, det är verkligen intressant och så mycket mer än att bara ratta en lastbil. Det handlar om för en duktig yrkesperson, att ha en social kompetens, att vara pålitlig i alla väder, att vara ansvarstagande.

-Jag brukar säga, att den tid du sitter bakom ratten, det är den tid du kan vila och slappna av en smula, det är när du möter kunderna, uppdragsgivarna, som jobbet är som tuffast.