Den som säger så är Roland Johansson på RC Johansson Åkeri som kört bilen större delen av tiden. Han är med all rätt stolt över sin bil och betraktar ETT-projektet, eller En Trave Till, som ett mycket lyckat pilotprojekt.

Och siffrorna talar sitt tydliga språk; Det 30 meter långa timmarekipaget har gått med full last, det vill säga 66 ton, större delen av tiden – den har ”minskat” åkeriets bränsleförbrukning under de 140 000 milen, med 150 000 liter diesel – alltså i runda slängar närmare två miljoner kronor.

Och framför allt har miljön skonats från utsläpp motsvarande 450 ton koldioxid.

-Jag skulle vilja säga att dessa längre och tyngre lastbilarna i utvalda rutter, kan minska klimatpåverkan och bränsleförbrukningen med 25 procent, säger Jan Strandhede, ansvarig för marknadskommunikation och pr på Volvo.

Goda resultat

ETT-bilen, som den kallas är i själva verket en Volvo FH16 med 660 hästkrafter årsmodell 2008, som har körts mellan en virkesterminal i Överkalix och Munksund i Piteå, med SCA som kund. En sträcka på 17 mil som körts fyra gånger per dag sedan januari 2009. Viktmässigt har lasten legat på 66 ton hela tiden.

– En Trave Till är pilotprojektet inom det vi kallar HCT eller högkapacitetstransporter och ingår i ett forskningsprogram som utvärderar effekterna av längre och tyngre fordonskombinationer på våra vägar, säger Lena Larsson Projektledare på Volvo Lastvagnar.

Spännande bil

– Större fordonskombinationer gynnar både miljön och våra kunder. Vi har nu ungefär femton HCT fordon igång med mycket goda resultat. Vi minskar klimatpåverkan och sänker bränsleförbrukningen utan att vi kompromissar med säkerheten.

Som en tidig julklapp lämnade Lena Larsson över lastbilen till Volvo Museum där den blir en av de yngsta vagnarna i samlingen samtidigt som den rullat längst. Dessutom blir den längsta fordonet i den digra och oerhört intressanta utställningen som speglar Volvos historia från 1927 och framåt – såväl på personbils- som lastvagnssidan.

– Ibland får vi produkter direkt från fabriken som vi sedan sitter och ruvar på, men detta är nog den yngsta som varit i trafik. Och dessutom har den redan en spännande historia, säger en nöjd Sören Nyeboe, chef för Volvo Museum.

FAKTA

ETT-fordonet (En Trave Till) är 30 meter långt och transporterar 65 ton virke. Dagens virkesfordon lastar 42 ton virke och är 24 meter långa.

De praktiska testerna med ETT-fordonet påbörjades i januari 2009. ETT-fordonet kördes 1 400 000 kilometer, motsvarande 35 varv runt jorden och har transporterat drygt 270 000 ton virke mellan Överkalix och Piteå, fram till september 2014.

Under testperioden sparades 150 000 liter diesel motsvarande 450 ton koldioxid, en sänkning med 20 procent.

ETT-projektet är ett samarbete mellan ett 30 tal aktörer däribland: Skogforsk, Trafikverket, Transportstyrelsen, Volvo Lastvagnar, Parator, Skogsindustrierna, Holmen, SCA, Stora Enso, Sveaskog, Södra Skogsägarna, Sveriges Åkeriföretag, Riksförbundet Enskilda Vägar, SSAB, EXTE, BergsFegen, VBG, JOST med flera.