Den som säger så är Örjan Åslund, Product Affairs på Scania. Han gläds över resultatet av studien, kallad Clean Trucks, där Scanias bioetanoldrivna ED95 fordon klarat sig alldeles utmärkt, dels i förhållande till användarnas krav och utvärderingar, dels i förhållande till de andra alternativen som testades, nämligen dual fuel, det vill säga metan/diesel, samt slutligen elhybrid/diesel.

Åslund vill inte peka ut exakt hur den ekonomiska stöttningen skulle kunan se ut, i form av statliga stöd, eller skatter, eller något annat – bara att det krävs diskussioner i ämnet. Och åtgärder.

Frågan är dock inte helt okontroversiell. Många anser att miljönyttan inte står i proportion med kostnaderna – och att de pengar som staten eventuellt skulle skjuta till, kan göra större nytta för miljön på andra områden.

Det råder ingen tvekan om att samhället nu vill se resultat, istället för löften och utredningar och liknande.

Positiva erfarenheter

Ett konkret resultat är den omfattande studie med 50 lastbilar som rullat på Stockholms gator i fem år nu, som visar att just bioetanolalternativet ger mycket bra resultat.

Egentligen var det så att det började ännu bättre, när studien inleddes för fem år sedan. Då kördes Scanialastbilarna på bioetanol baserad på skogsråvara och koldioxidminskningen blev hela 90 procent. Sedan dess är det spannmålsbaserad bioetanol som använts och utsläppsminskningen är ändå imponerande 70 procent.

– Efter att ha kört ED95-lastbilar i några år tycker vi fortfarande att det är det överlägset bästa alternativa drivmedlet, säger vd Robert Barkensjö, Kyl- och Frysexpressen. Av de lösningar som finns i dag finns ingen anledning att titta på något annat.

Han säger att det inte är någon skillnad över huvud taget mellan att köra en diesellastbil och en etanollastbil. Vad måste man tänka på när man kör på etanol?

– Inget utom att man måste ha körkort.

Olja kontra etanol

Trots lovorden så vill det inte lossna riktigt för etanolalternativet. Det råder ingen tvekan om att kostnadsjämförelsen är den stora boven.

– Men det är ju ändå så, säger Örjan Åslund till Åkeri & Transport, att allt fler transportörer ställs inför faktum att uppdragsgivarna kräver bästa möjliga miljöalternativ. För dessa uppdragsgivare, med ambitiösa miljökrav, är kostnadsbiten mindre relevant.

Han medger dock att det är ett krav att komma till rätta med driftskostnadsjämförelsen för att nå ut till de stora massorna.

– Jag tror på etanolen och jag talade så sent som för några dagar sedan med några engelsmän som berättade att det låga råoljepriset visserligen kan få en och annan att hoppa av etanoldriften, men att miljötänkandet är större än så och att det inte märkts några större negativa effekter.

Största urvalet

Scania ligger i förgrunden vad gäller alternativa drivmedel och Örjan Åslund lovar snara och nya satsningar inom området. Han skulle dock välkomna att flera tillverkare satsar lika ambitiöst inom området.

– Absolut är det så. Det skulle vi alla ha nytta av, branschen i allmänhet och miljön i synnerhet.

Att det dessutom skulle gynna Scania, som ligger långt framme i tekniken, är en så kallade synergieffekt. Scania har marknadens största urval av tunga fordon för förnybara drivmedel som biogas, bioetanol och biodiesel.

– Det pågår olika projekt med olika bioråvaror som grund runt om i världen. Men det är givetvis roligt för oss att se att omfattande studier, som den i Stockholm, stöder våra åsikter och ansträngningar.