Torsdagen den 17 mars gör Kadri Simson, EU-kommissionär med ansvar för energifrågor, ett sällsynt besök i norra Sverige för att besöka några av Europas mest intressanta gröna industriprojekt. Europaparlamentariker Erik Bergkvist (S) från Umeå är del av delegationen tillsammans med kommissionär Simson. Programmet inkluderar besök vid SSAB Hybrit i Luleå samt Northvolt och Kvistforsens vattenkraftverk i Skellefteå. En lunch med lokala och regionala politiker och företrädare kommer att äga rum i Luleå.

Erik Bergkvist, som främst arbetar med industri-, energi- och transportfrågor samt regional utveckling i Europaparlamentet, har tidigare bland annat mött kommissionär Kadri Simson i sin roll som samordnare för den socialdemokratiska gruppen under förhandlingarna av det transeuropeiska energinätverket, TEN-E. Erik Bergkvist ser ett stort värde i att kommissionären nu väljer att resa till Norr- och Västerbotten under sitt besök i Sverige.

– Jag är mycket glad att få möjlighet att välkomna kommissionär Simson till mina hemtrakter. Vår region är en av Europas teknologiska spjutspetsar och det som sker här kommer att leda vägen i klimatomställningen, säger europaparlamentariker Erik Bergkvist.

Med HYBRIT-teknologi planerar SSAB, LKAB och Vattenfall att bli världens första fossilfria stålproducenter redan 2026. Northvolt har som målsättning att förse Europa med världens grönaste batterier. Regionen har på kort tid blivit ett nav för innovation och utveckling av gröna industrisatsningar.

– Intresset i Europa är enormt för vad som sker här. Men det är också viktigt att förstå hur människors liv och samhällenas förutsättningar ser ut i vår del av Europa. Därför är det glädjande att kommissionär Simson väljer att komma hit och besöka Luleå och Skellefteå, avslutar Erik Bergkvist.

Bakgrund:
Erik Bergkvist är europaparlamentariker för Socialdemokraterna sedan 2019 och sitter som ordinarie ledamot i transport- och turismutskottet (TRAN) samt i regionala utvecklingsutskottet (REGI). Han är även ersättare i industri-, energi och forskningsutskottet (ITRE).