Epiroc lanserar nya Boomer M20, den första ortdrivningsrigg med intern hydraulik. Epiroc Boomer M20 är konstruerad och byggd för att hydraulik, givare och kablar är skyddade. Konstruktionen minimerar risken för oplanerade stopp och möjliggör bättre drifttid och prestanda vid mer krävande förhållanden.

Boomer M20 erbjuder en robust och slanglös bomkonstruktion som minimerar risken för oplanerade stopp för slangreparationer där riggen kan fortsätta i drift även under mer krävande förhållanden.

Automatiserade funktioner

Med automatiseringsfunktioner, fjärrmanövreringsfunktioner och digitala borrplaner hjälper dessa funktioner till med precisionen och prestanda. De digitala funktionerna har en god möjlighet att ge högre tillförlitlighet och kvalitet genom hela borrcykeln. Med hjälp av High Performance Development gör Boomer M20 det möjligt för operatören att justera och ladda ner borrplaner även längst fram i stuffen.

Säkrare arbetsmiljö

Boomer M20 har flerfunktionella styrspakar som gör det möjlighet att operatörerna i större utsträckning kan fokusera på arbetsuppgiften. Hytten är konstruerad för att ge god sikt, och på grund av buller- och vibrationsdämpande material är bullernivån på 65 decibel. De säkra bultningsplattformarna är en annan fördel som gör att det går att undvika arbete under berg som inte säkrats upp.