I entreprenadföretaget Fredrik Klier Skoga AB, med hemvist i Norra Skoga utanför Ekshärad i Värmland, frodas entreprenörskapet. Ägaren Fredrik Klier stortrivs när han får räkna på jobb och ordna fram resurser. Han är driven, idérik och högst lösningsorienterad. Möjligen är Fredrik också en aning motsägelsefull, för samtidigt som han vill ha många projekt igång sätter han sig gärna i företagets 26-tons bandgrävare, Volvo EC240B, för att mata förkrossen i krossentreprenader. I den funktionen har han gott om tid att tänka och kommunicera, något som kan leda till nya projekt och entreprenader.

– Det är något avkopplande och meditativt över det hela. Och när jag matar krossen är jag inte lika tillgänglig för att rycka in i olika sammanhang, säger han.

Startade med skogsentreprenader

Den nu 20-årsjubilerande rörelsen startade med att Fredrik köpte en Timberjack 810 skotare. Ett par år senare bytte han till en ny skotare – en Cat 554. Samma år fick företaget sin första anställda utöver Fredrik själv. Under verksamhetens första tid hjälpte Fredrik även till i MPT Sweden AB – ett företag som hans pappa förvärvat och som tillverkar metallpulver till bland annat svetselektroder. Fredrik hjälpte även till då detta företag flyttade från Trollhättan till Ekshärad.

– Det var där jag fick intresset för krossning och sortering. Råmaterialet kom i fraktioner på 0–100 millimeter. Det krossades och maldes sedan till pulver i fraktionen 0–0,3 millimeter.

Fyra år efter starten investerade Fredrik i en Cat 550 skördare, försedd med 12,5 meters kran. Då övergick Fredrik till att jobba heltid i det egna företaget, med skördaren som arbetsplats. Efter ytterligare tre år, 2005, blev det ännu en skördare. För att skota efter denna kontrakterades en underentreprenör. Idag har företaget två Eco Log 560D skördare, båda med Logmax 5000 aggregat. Den egna skotaren är en Eco Log 574C. Den skotande underentreprenören har en Komatsu 855.

I många avseenden är det just skogen som varit verksamhetens vagga. Första grävmaskinen, en Volvo EC 160, köptes 2006 för byggande och underhåll av skogsbilvägar, främst med Stora Enso som kund. Därefter kom en väghyvel, Mattsson 161, in i maskinparken, därefter en Scania 144 försedd med Laxo-lås i kombination med maskintrailer och grusflak. Nästa lastbil blev en Volvo FH12, som tidigare gått som demobil på Mählers.

Numera har företaget även vinterväghållning åt Peab. I det uppdraget får företagets Volvo 460 6×4, försedd med grusflak, sällskap av en Valtra T182 jordbrukstraktor. På lastbilssidan har företaget även en Scania R500 8×4 och en Scania R620 6×2, båda med lastväxlare. När det gäller väghyvlar har företaget idag en Veekmas 2327 och en Vammas RG 281.

Välbalanserad och kraftfull

Ett av de senare tillskotten i maskinparken är Atlas-grävaren, som spakas av Anders Gustavsson.

– En bekant började som säljare på Maskin Väst och jag frågade om de hade någon demomaskin som vi kunde bekanta oss med. Vi fick ut en Atlas och blev väldigt belåtna, berättar Fredrik.

Grävmaskinisten Anders instämmer:

– Maskinen är snäppet mindre än den hjulgrävare som jag hade tidigare, men det är inget som jag märker av. Den här maskinen har extra lång sticka, så räckvidden är densamma. Över lag är maskinen väldigt trivsam att köra. Hydrauliken är kraftfull och smidig. Arbetet flyter på bra, även med flera funktioner aktiva samtidigt, berättar Anders, som även provade ett par andra fabrikat innan affären gjordes klar.

Anders upplever att maskinen är väl avvägd och balanserad.

– Alltsammans gör maskinen både lättkörd, stark och väldigt stabil, säger han.

Maskinen har bland annat utrustats med medstyrande skärmar, enkelt demonterbart drag, enkelverkande tipputtag och stiliga bågar för belysning.

Kollegan Henrik Persson, vanligen bakom ratten i företagets Volvo 460 grusbil, rycker ibland in som spadgubbe. Som sådan uppskattar han att hjulgrävaren har en behagligt låg ljudnivå även utanför maskinen.

– Det är också en fröjd att jobba ihop med Anders. Han kan verkligen sin sak, försäkrar Henrik.

Förutom hjulgrävaren från Atlas och Volvo-bandaren vid krossen har företaget kvar bandgrävaren Volvo EC160, som under senare år fått sällskap av bandaren Volvo EC210B.

Tiotal täkter

Den egna bergtäkten anlades för att producera material till egna skogsbilvägar. Idag omfattar täkttillståndet även produktion för försäljning. För sex år sedan började företaget ta hand om ett par av Stora Ensos bergtäkter, som bolaget har för sina egna behov. Uppdragen har utökats till att nu omfatta ett tiotal täkter.

– Årligen besöker vi fem till sex av dessa täkter. Det gör vi med larvburna krossar. Förkrossen är en Sandvik 1206. Som efterkross har vi en Metso LT 1100, som ger tre färdiga fraktioner. Förutom bandgrävaren för matning har vi en Volvo L180E hjullastare för att hantera massorna, berättar Fredrik.

– Vi gör avtäckning, knackar skut och krossar. När så önskas ombesörjer vi även uttransporter. För losshållning anlitar vi NCC Industry.

Tidigare anlitades en underentreprenör till de externa täkterna, men nu utförs arbetet i egen regi. Sedan några år sköter företaget även all krossning i den egna täkten, från att tidigare ha lejt in förkrossen.

Bergtäkterna är belägna runt om i Värmland. I denna del av verksamheten har Fredrik hjälp av Thomas Skogholm, som började i företaget för sex år sedan. Normalt är Fredrik och Thomas ute på krossuppdrag måndag till torsdag.

Buss med alla faciliteter

För att underlätta krossentreprenaderna har företaget investerat i en begagnad Volvo B10 buss av årsmodell 1997. Det är en buss modell större, ursprungligen med 58 platser. En lokal förmåga – Per Jonsson – har lika sinnrikt som smakfullt anpassat bussen till sin nya funktion. En del av sätena har lämnats kvar, men nu finns även vardagsrum, kök, toalett, dusch och tre sovutrymmen med totalt sex bäddar.

Bussens mer alldagliga elbehovet täcks av solpaneler på taket, fyra rejäla batterier på vardera 230 amperetimmar och omvandlare till 240 volt. Ombord finns också elverk för att driva exempelvis svetsaggregat och kompressor. En dieselvärmare kopplad till ackumulatortank, plattvärmeväxlare och aerotemper står uppvärmning av buss och varmvatten.

Idag har företaget elva anställda, Fredrik inräknad. Fredrik framhåller att han har fantastiska medarbetare, som alla går in med stort ansvarstagande och engagemang. Bland dessa återfinns även Fredriks sambo, Helen Emanuelsson, som sköter företagets administration.

Fredrik har många gånger sagt att ”det här är det sista jag hittat på”, men hittills har det blivit ”det senaste”.

– Det sa jag när vi började krossa i egen regi, men man vet ju aldrig, säger Fredrik med ett stort leende.