Efter pandemiåret 2020 är så är det möjligt att kunna genomföra mässor igen, om än med vissa begränsningar. När Entreprenad Live genomförde sin mässa i Göteborg 2018 blev det en succé med många utställare och fullt med folk.

Nu återvänder Entreprenad Live den 14 – 16 oktober 2021.
Platsen är densamma som 2018, Säve Depå, en del av Säve Flygplats, men området är utvecklat och större.

Entreprenad Lives idé är att skapa regionala mässor för proffs inom bygg- och anläggningsbranschen med fokus på entreprenad och bestående av utställning, provkörning, seminarier och upplevelser. Det skall vara enkelt för köparna att enkelt och kostnadseffektivt få överblick över branschens leverantörer och att kunna fatta bra underlag för köp och investeringar.

För mer information besök www.entreprenadlive.se/event/goteborg-2021