– Vi fungerar som ett lag, där vi alla känner ett ansvar för helheten, berättar Jörgen Karlberg medan han snirklar fram mellan stammarna.

– Pratar man med varandra blir det mindre missförstånd och då blir allt lättare. Det blir dessutom billigare att räta ut frågetecken innan de växer till problem.

Gallrar med musik

Direkt efter grundskolan gick Jörgen en motorsågskurs och började som huggare i fadern Pers skogsentreprenadföretag. Frånsett ett par kortare jobb som ungdomsledare och i skivbutik har han varit yrkesverksam i skogen.

– Jag hade en dröm om att bli rockstjärna, men utan tonöra och taktkänsla fick jag nöja mig med att sälja musik. Fast det passade inte mig att ha ett inomhusjobb.

Intresset för musik finns dock kvar och det har han glädje av även i jobbet.

– Med hårdrock i hytten ökar kapaciteten, konstaterar Jörgen, som därmed förenar nytta med ett ljudligt inslag av nöje.

Jobbet som skogsmaskinentreprenör har fler mervärden än så. Jörgen har ett stort teknikintresse och följer utvecklingen av maskinerna och deras datorsystem. Erfarenheterna från det motormanuella tog han med sig till arbetet med en traktormonterad processor och därifrån till arbetet i en skördare.

– Det var ju fantastiskt att få sätta sig i en hytt, säger Jörgen, som började köra skördare 1989.

Startade eget

Faderns entreprenadföretag växte till ett par maskingrupper bestående av både skördare och skotare. Så småningom minskades antalet maskiner och 2005 delades företaget upp så att Per hade skotaren medan Jörgen tog över skördaren i egna företaget KSI i Kungsör AB. Per avvecklade skotningen vid senaste årsskiftet.

Numera är det Erik Bolang Jonsson som står för skotningen. Erik har kört i skogen i 4,5 år. Dessförinnan gick han naturbruksprogrammet med skogsbruksprofil på RyssbyGymnasiet mellan Växjö och Ljungby. Erik har kört både skotare och skördare som anställd. Sedan 2,5 år kör han skotare – en Ponsse Gazelle – i familjeföretaget Viks Gård, Malmköping. Som regel är det Erik som skotar efter Jörgen.

Jörgen kör uteslutande åt Skogstjänst AB i Linköping, som är verksamt med förvaltning, rådgivning och bioenergi i Östergötland, norra Småland, Södermanland, Närke, Mälardalen och Uppland. Det innebär att många av Jörgens uppdrag är på distans, med övernattningar som följd.

– Det blir intensiva veckor och halva fredagar, så att jag får lite extra tid med familjen.

Nära samarbete

Samarbetet med Skogstjänst tycker han fungerar alldeles utmärkt. Likaså med de övriga entreprenörerna. Utöver ”Skotar-Erik” har Jörgen nära samarbete med Sten Bolling, Vallentuna, vars firma utför röjning, plantering, trädfällning vid hus och ledningar, vägunderhåll, dikesrensning med mera. Med röjning och plantering är han ofta först och sist i uppdragen och fungerar däremellan som förvaltarens förlängda arm.

Sten och Jörgen kommenterar särskilt tillfredsställelsen i att få komma tillbaka till en skog efter ett antal år.

– Det ger möjligheter att följa skogens utveckling och se resultatet. Skogen växer snabbt, så det händer en hel del från ena insatsen till den andra, säger Sten.

Henrik Segerstéen, skogsförvaltare på Skogstjänst AB i Linköping, instämmer i att skogen växer snabbt.

– Det är ett samspel av klimat, bra och anpassat plantmaterial och rätt insatser av röjning och gallring. Branschen utvecklas ständigt – i alla delar, säger han.

Aktiv dialog

I förvaltningen gäller det att på bästa tillgodose skogsägarens mål med skogsbruket. I de allra flesta fall finns skogsbruksplaner, vilka är till god hjälp när åtgärder ska planeras.

– Vi träffar markägaren några gånger per år för att gå igenom hur planer och förslag till åtgärder överensstämmer med ägarens mål. Det gäller ju att hitta de bästa lösningarna. När vi kommer till utförandet plockar vi in de entreprenörer som passar bäst för respektive uppdrag.

Henrik framhåller vikten av dialog med både markägare och entreprenörer.

– Markägarna är ofta väldigt måna om att det är samma entreprenörer som återkommer. De vet att det fungerade bra förra gången och värdesätter att entreprenörerna redan känner till fastigheterna. Det gör det smidigare för alla inblandade.

Kombinerade hänsyn

Henrik, Sten, Jörgen och Erik är alla måna om att varje uppdrag ska utföras snyggt och med stor hänsyn till både produktion, natur, jakt och friluftsliv.

– I bästa fall märks det knappt att vi varit där, säger Jörgen.

Sten instämmer och lyfter betydelsen av att hålla stigar öppna, oavsett om de är trampade av människor eller vilt.

– Det gäller att tänka på alla som rör sig i och använder skogen. Vid tätortsnära skogsbruk är detta extra viktigt, men det ger mervärden även i övriga marker.

Jörgen tycker det är extra intressant att med uppdrag som kräver det där lilla extra, med särskilda krav på utförande och hänsyn.

– Det känns att man är med och skapar något, inflikar han.

Trygga relationer

Skogstjänst AB har egna entreprenörer för alla arbeten till och med gallring. Slutavverkningen säljs som regel i form av rotposter. Henrik framhåller entreprenörernas roll för att slutresultatet ska bli bra.

– När vi känner att det fungerar är vi väldigt måna om att behålla våra entreprenörer. De ska känna trygghet i relationen till oss. Vi håller inte på med upphandlingar. Istället har vi en prisdiskussion en gång per år.

– Branschen är hårt pressad, vilket självklart påverkar ekonomin, men just därför är det extra värdefullt med en kontinuerlig och öppen dialog. Det gör att både samarbeten och resultat kan utvecklas och bli ännu bättre.

Viktigt smörjmedel

Det är mer än samarbetet som kräver underhåll. Detsamma gäller maskinerna. Jörgens skördare är en Ponsse Fox från 2011. Det brukar bli 6 000–7 000 timmar innan han byter, så troligen behåller han den ett par år till.

– Slitaget beror förstås på hur mycket kärlek man ger sin maskin. Det lönar sig att köra varsamt och att göra utföra förebyggande underhåll i rätt tid, tillägger Jörgen, som stortrivs i sin skördare och med skogen som arbetsplats.