Butti städmagnet är lika enkel som genial. Unders redskapet sitter en stålplåt, som är ledad i bakkant. Under användning hålls plåten uppe av magneten. När redskapet ska rensas från sin fångst av stål- och järnföremål trycks plattan manuellt nedåt, varpå den magnetiska kraften upphör och skrotet faller till marken på därför avsedd plats.

Städmagneten koppas enkelt på pallgafflar och är genom användning av permanentmagneter klar för användning helt utan elanslutning.

– Vår erfarenhet är att om något är enkelt att använda så blir det också använt, säger Ruben Klingenberg på Nordicc.

Användningsområdena är flera, exempelvis byggarbetsplatser, demoleringsföretag och återvinningsstationer. Magneten är 1 500 millimeter bred.