Engcon, världens ledande tiltrotatortillverkare, och John Deere har ingått ett stort avtal med fokus på USA och Kanada. Genom detta leverantörsavtal kommer Engcons produkter att vara tillgängliga för slutanvändare via John Deere’s och Hitachi’s återförsäljarnätverk i hela USA och Kanada. Detta samarbete kommer säkerställa att kunderna kan köpa sina John Deere- och Hitachi-grävmaskiner utrustade med Engcons produktivitetshöjande produkter.

Engcons tiltrotator tillsammans med företagets automatiska snabbfäste ger föraren möjlighet att byta verktyg utan att lämna hytten och använda dem på nya sätt som ökar grävmaskinernas flexibilitet och effektivitet. Genom att Engcon har valts ut som föredragen leverantör av John Deere kommer slutanvändare via John Deere’s och Hitachi’s återförsäljarnätverk i USA och Kanada nu få tillgång till Engcons produkter.

På grund av det nya samarbetet kommer kunderna kunna välja Engcons tiltrotatorer och automatiska snabbfästesystem EC-Oil, där föraren kan ansluta hydrauliska verktyg utan att lämna hytten, genom auktoriserade John Deere- och Hitachi-återförsäljare i USA och Kanada.

Lokala återförsäljare

Avtalet gör det möjligt för kunderna att få enklare tillgång till Engcons produkter genom sina lokala John Deere- och Hitachi-grävmaskinsåterförsäljare. Detta markerar en milstolpe för att göra tiltrotatorkonceptet mer accepterat och känt globalt.