– Vi vill erövra världen med Strömsund som bas. Därför känns det rätt att hjälpa till att göra Strömsund mera attraktivt. Strömsund är viktigt för oss, säger Krister Blomgren, VD på engcon Holding.

Hallen har möjliggjorts tack vare ett medborgarförslag år 2011, som då 15-åriga Emma Borg skrev till kommunen. Hon menade att den gamla sporthallen var uttjänt, farlig och ej godkänd för några av de idrotter som bedrevs. Det blev ett förslag som tog skruv och under våren 2012 började kommunen smida planer för en helt ny idrottshall som skulle uppfylla dagens villkor.

Hallen fick namnet engconhallen och byggdes av det lokala byggföretaget Attacus. Bygget inleddes 2016 och stod klart redan 2017. Hallen är en fullstor bollhall med internationella mått för seriespel för ett flertal idrotter, fyra omklädningsrum, läktare med 150 sittplatser, lekhörna och café. Namnrättigheten som Engcon köpt gäller i 10 år.