– Vi har haft en fantastisk försäljning de senaste åren och med detta har behovet av ökad produktions- och leveranskapacitet ökat i motsvarande takt, förklarar Stig Engström, Engcons grundare, under sitt invigningstal av den nya fabriken.

Stig Engström berömde också personalen då de trots en rekordförsäljning har klarat att hålla leveranstiderna och att med nya fabriken kommer det finnas ytterligare kapacitet för att möta fortsatt ökning.

– Den nya fabriken gör att vi kan ligga steget före innan kunden ens lagt en beställning. Vi kommer därmed klara ännu kortare leveranstider och då framförallt på så kallade standardprodukter som det är större volymer på, berättar Anders Jonsson, monteringsansvarig på Engcons fabriker i Strömsund.

Uppstarten av den nya fabriken har också inneburit nyanställningar och den senaste omsättningsökningen innebär förmodligen ytterligare behov av arbetskraft.

– Vår ökningstakt talar sitt tydliga språk, vi kommer inte stanna vid detta, vare sig det gäller produktionsyta eller personal, avslutar Stig Engström sitt invigningstal.

På bilden Anders Jonsson, monteringsansvarig tillsammans med Stig Engström.