Engcon, som är specialiserade på tiltrotatorer och redskap för grävmaskiner i storleksklasserna 1,5– 32 ton, har sedan starten i Sverige år 1990 fortsatt att expandera genom etablering av verksamheter i ett flertal länder även utanför den starka Norden-marknaden.

– Flera europeiska grävmaskinsmarknader har mognat rejält gällande tiltrotatorer bara de senaste åren. Därför är det viktigt att vi som världsledande tiltrotatortillverkare ökar vår närvaro i Europa, förklarar Sten Strömgren, marknadschef på Engcon-gruppen.

Under år 2015 inleddes arbetet med ett antal framtidssatsningar. Ett led i satsningarna är en utökning av lager och leveranskapaciteten hos Engcons verksamheter utanför Norden. Frankrike är en av fyra prioriterade utomnordiska marknader och inom en snar framtid kommer det att finnas ett väl utbyggt lager av reservdelar för snabb leverans inom landet.