På Växjö Energi arbetar vi ständigt med att hitta nya smarta lösningar för att förbättra verksamheten ur miljösynpunkt. Produktionen av fjärrvärme och el i den nyaste anläggningen Sandvik 3 är fossilbränslefri, men vi nöjer oss inte där. Vi fokuserar på hela produktionskedjan och kan därför hitta miljövinster som annars lätt skulle missas.

En sådan förbättring uppnår vi nu genom att börja flisa ved i egen regi, inne på Sandviksverket. Flisen används sedan som bränsle i fjärrvärme- och elproduktionen. Veden som används är sådan som inte går att använda till annan produktion, exempelvis sågat virke eller pappersmassa.

– Tidigare har vi köpt färdigflisad ved vilket innebar att stockarna kördes till en terminal där de lastades av, lagrades och sedan flisades. Därefter lastades flisen upp och fraktades vidare till oss. Om stockarna i stället körs direkt till oss undviker vi onödiga transporter och de utsläpp som detta för med sig, berättar Ragnhild Oskarsson, sektionschef Kraft och värme Bränsle.