Företagets VD Per Olsson berättar att företaget har 31 anställda, att de omsätter mellan 60-65 miljoner och att de håller till i sina industrilokaler som är ungefär 5 000 kvm stora. Fjärrtrafik är största kundgrupp och utgör ungefär 40 procent av omsättningen.

Sedan har de cirka 25 procent av sina kunder inom timmerbranschen och lika många inom anläggning. De sista procenten är fördelade på andra branscher.

– Man kan säga att ungefär 90 procent av våra jobb är specialjobb, för oftast har alla beställare specifika önskemål, utifrån deras verksamhet, säger han.

Utvecklingsarbete

Per Olsson visar några av de chassin de håller på att färdigställa. Han visar hur vagnarna monteras ihop och vi träffar några montörer och får se dem i arbete. Han visar även en helt ny vagn som de ännu inte presenterat för marknaden.

– Den här är egentligen lite hemlig, men det gör i och för sig ingenting om det skulle börja spridas lite information om denna nu. Den modell du ser är en demomodell som ska ut på test innan vi kan göra de slutgiltiga justeringarna.

Just justeringsmöjligheten i längd är något som kommer allt mer. Detta på grund av att man då får ett ekipage som fungerar i många olika situationer, då regler gällande vikter och längder skiljer sig åt, beroende på var i landet man kör.

– Idag handlar det mycket om mått, vikter och framförallt ekonomi och miljö, och då är det viktigt att ha ett så väl anpassat ekipage som möjligt som klarar alla situationer företagen ska lösa, berättar Per Olsson.

Parator Industri AB har deltagit i utvecklingsarbeten när det gäller tunga och långa fordonskombinationer tillsammans med Volvo, Scania, Transportstyrelsen och Institutet för transport- och logistikforskning (TFK), för att nämna några.

Utvecklingsarbetena har utmynnat i fullskaleprov i trafik och har sedermera utmynnat i ändringar och tillägg till de lagrum som reglerar godstrafik på landsväg i Sverige.

Lång provtid

Ett exempel på en av Parators produkter som levererats för dessa ändamål är utvecklingen av ETT-projektet.

Det vill säga en förlängd fordonskombination där man får plats med ytterligare en timmertrave. Och som även presenterats i separata artiklar i denna tidning.

Provtiden för dessa längre och tyngre transporttyper löper över flera år och har utmynnat i att flera timmeråkerier i dag använder sig av den nya metodiken.

Ett annat exempel på utvecklingsprodukter är framtagningen av släpvagnar till gruvindustrin för extremtunga transporter. Här tillverkade Parator släpvagnar för slig, alltså krossad malm, där totalvikten för fordonskombinationen uppgår till 90 ton.

Andra innovationer som kommer att ha stor betydelse för kostnads- och miljöeffektiva transporter är utvecklingen av linksystemet. Link innebär att släpet endera kopplas direkt till vändskivan på dragbilen eller på efterföljande släp.

År efter år

Utvecklingsarbetet har här koncentrerats till att skapa en fordonskombination som fungerar optimalt inom BK1, samtidigt som den fungerar med absolut effektivitet inom Bk2, 12 meter. Resultatet av utvecklingsarbetet har här utmynnat i produkten Parlink, som i jämförelse med konventionella lösningar idag är mellan 30 och 40 procent effektivare, såväl vad gäller leveranstid som bränsleförbrukning och utsläpp av Co2.

– Av den här beskrivning av bolaget kan man kanske tro att det enbart är innovationerna som står för företagets verksamhet, så är det naturligtvis inte. Parator Industri AB är välkänt även för sina mer konventionella släpvagnar som rullar i skogen, i entreprenadmiljön och i fjärrgodstrafiken. Vagnar som rullar år ut och år in, och där samma kunder kommer åter med en ny beställning när den gamla vagnen gjort sitt säger Per Olsson.

Innovationstänkandet slår dock igenom även på de vanliga vagnarna. Genom en kontinuerlig, nära och transparent dialog med kunderna utvecklas även de standardiserade transportlösningarna till att bli optimala för beställarnas ändamål.