Nordström säger att de äldre förarna ställer upp under andras semestrar, när någon vabbar eller vid andra vakanser.

– AD:s dom betyder att arbetsgivaren inte schablonmässigt får sortera bort personer genom att hänvisa till deras ålder. Åldersdiskrimineringsförbudet gäller hela arbetsmarknaden.

Hon konstaterar att domstolen helt gick på DO:s linje:

– Ja, AD anser att det inte är lämpligt att ha en generell åldersgräns med hänvisning till trafiksäkerheten för dem som fyllt 70. Det är ett allt för trubbigt verktyg. Det finns redan en lagstiftning för att säkerställa trafiksäkerhet. Yrkesförare över 45 år ska genomgå en trafikmedicinsk undersökning vart femte år. Läkare har anmälningsplikt om någon inte bör fortsätta köra. Det här företaget har även årliga trafikmedicinska kontroller för den som fyllt 65 år.

Cecilia Jerneheim, kommunikationsdirektör på Keolis säger att alla chaufförer som ska sättas in vid behov ska bedöms individuellet.

Kommer ni att sätta in förare som är 70+?

– Alla kommer att bedömas utifrån kvalifikationer och vem som är bäst lämpad – utan hänsyn till ålder. Bara för att föraren är 70 så är det inte säkert att han eller hon får jobb om det exempelvis finns någon som är 30. AD har inte gjort det enkelt för oss.

Var domen överraskande?

– Vi hade vi inte drivit detta ända till Arbetsdomstolen om vi inte trott på framgång. Utifrån vårt perspektiv innebär inte diskrimineringslagen rätt till en anställning bara för att man fyllt 70. Vi är inte nöjda men kommer att följa domen. Vi har fråntagits rätten att göra en riskbedömning.

Jerneheim säger att den här gruppen sällan kommer i kontakt med cheferna.

– Det blir svårt att upptäcka om en förarens hälsa kraftigt försämras. Vid en begynnande demens kan personen vara fullt fungerande i många dagar men ha dagar då sjukdomen påverkar.

Keolis, som är franskägt och är verksamt i 15 länder, har cirka 5 500 chaufförer i Sverige.

Sveriges största bussbolag, Nobina, har ingen ålderspolicy.

– Så länge en chaufför är frisk och kry och genomgår de läkarundersökningar som krävs för tung behörighet så är man välkommen jobba hos oss, säger Henrik Birath, presstalesman.

På rak arm kan han inte ange hur många seniorer som kör för bolaget.

– Vi har ganska många timanställda mellan 65 och 70. De som är äldre än så är inte många. Vi har några 71 och 72-åringar, kanske någon 73-åring. I den åldern brukar de prioritera annat, säger Birath.

Nobina har 7 000 chaufförer och är börsnoterat.