Den här långa resan för att nå rättvisa startade för fyra år sedan. Monika Rundin, som varit lastbilschaufför sedan 1981, körde en gruskassett och arbetade med att lägga grus i vägkanten i Norrtälje. Vid ett senare tillfälle vinkades hon in av polisen som kollade färdskrivaren och konstaterade att hon kört 5 timmar och fyraminuter utan rast. Monika var säker på att hon gjort allt rätt, att hon inte brutit mot några bestämmelser.

– När någon ifrågasätter mig och jag anser att jag gjort rätt blev jag frustrerad. Tårarna kom. Sådan är jag.

Hon säger också att fråga polisen om vad som gäller är som att spela på lotteri.

– Man får olika svar beroende på vem man frågar.

Insprängd i körning

Under passet hade Monika arbetat med vägunderhåll och den tiden gäller som undantag från kör- och vilotider – en så kallad out of scope-körning. Tiden låg insprängd i vanlig körning.

Den här segslitna juridiska frågan om anläggningsförare handlar om 34 minuter. Enligt trafikpolisen som bötfällde henne skulle hon tagit rast efter fyra och en halv timme. Sollentuna tingsrätt fällde Monika Rundin och dömde till 3 000 kronor i böter.

– Jag blev besviken eftersom jag var säker på att jag skulle bli friad, säger hon.

Svea Hovrätt gick på samma linje och skrev i sin dom att EU:s praxis inte är klar.

– På ett sätt kan jag förstå det, reglerna är luddiga, med hänvisningar till olika paragrafer, säger Rundin.

Rundsnack

Fredrik Engström, jurist vid Sveriges Åkeriföretag:

– Då hade vi ändå inhämtat ett yttrande från Transportstyrelsen som stödde vår uppfattning. Svea hovrätt brydde sig inte utan körde ett eget race med ett resonemang om att trafiksäkerhet ligger i allas intresse och det ena med det fjärde.

Engström fick prövningstillstånd i Högsta domstolen.

Monika:

– Jag trodde aldrig att Högsta domstolen skulle pröva mitt fall.

HD gjorde en grundlig analys. Riksåklagaren skrev i ett yttrande att undantagskörning inte ska räknas in i den totala körningen. Enligt RÅ hade Monika Rundin inte brutit mot kör- och vilotiderna Enligt EU-reglerna behövde hon inte bryta för rast.

Slog Sverigeeliten

Körningen räknas som ”annat arbete”. Däremot hade hon behövt ta rast efter sex timmar. Men det är en annan femma.

Fredrik Engström säger att Sverige valt att kryssa i hela ”katalogen” av undantag för underhåll av samhällets infrastruktur:

– Det hade varit våldsamt skadligt för åkerinäringen om hovrättens dom stått sig. Polisen hade kunnat ge sig på exempelvis snöröjning. Nu har vi svart på vitt vad som gäller.

Monika, som nu bor i Ljusne över veckosluten tillsammans med ”gubben”, som också kör lastbil, och pendlar till jobbet i Stockholm där de har övernattningslägenhet, firade med älggryta och ett gott vin.

– Jag blev sprudlande glad när jag fick beskedet. En simpel chaufför som jag fick rätt mot en stor del av den juridiska eliten i Sverige, säger hon.

Nu väntar hon bara på att böterna ska betalas tillbaka.