Det är tredje gången i Sverige som Pon Equipment genomför ett CCR-projekt. Också tidigare har det handlat om hjullastare, men även andra maskintyper kan vara aktuella, men gemensamt för CCR-projekten är att de passar bäst på större och kapitalintensiva maskiner som har gått förhållandevis mycket på kort tid, så att den genomgripande renoveringen görs på en modern maskin. Projekten kan vara initierade av kunder eller av Pon själva.

Fulla garantier

– Den här hjullastaren har vi köpt in från en av våra kunder. När projektet är klart övertas maskinen av vår begagnatavdelning, med uppdrag att hitta en ny köpare. Maskinen är då i nyskick, med nytt serienummer och fulla garantier, berättar Rose-Marie Brodén, verkstadschef.

– Vi går igenom allt – motor, transmission, drivlina, elektronik, med mera. Det som inte renoveras byts ut. Vartenda bultförband får nya bultar. Förarstolen blir ny, liksom alla textilier och annan inredning i hytten. Maskinens samtliga ytor bearbetas, så att även de blir i skick som nya.

Givetvis får även hydraulsystemet en total genomgång. Alla hydraulcylindrar renoveras och slangarna byts ut. Hydraulpumpen ersätts av en ny, likaså hydraultanken.

– Motorn får nya foder, lager, slangar, turbo, oljekylare med mera. Varenda slitdel är ny, intygar Nils Vest, som ansvar för motorns renovering.

Uppdateringar

Maskinen blir i flera avseenden nyare än den en gång var, för den får del av alla uppdateringar som gjorts på modellen. Det gäller både hårdvara och mjukvara. Dock behåller motorn sin miljöklassning – i detta fall Steg 3A.

Verkstadens budget för projektet ligger på cirka 1 600 timmar. Enligt planerna ska arbetet vara klart på tre månader.

– Projektet sker i segment och följer instruktioner och färdiga kit som tillhandahålls av Cat, förklarar Rose-Marie Brodén.

Plånbok och miljö

När allt är klart får maskinen ett försäljningspris som är markant lägre än nypriset.

– Det ger en kraftfull och modern maskin med fulla garantier till ett väsentligt lägre pris, vilket breddar marknaden, konstaterar Sören Karlsson, säljare på Pon Equipment.

Henrik Hansson, begagnatexpert på Pon Equipment, instämmer.

– Projektet ger en attraktiv maskin och skapar på så sätt vinster för både plånbok och miljö, säger han.

Ger nya kunskaper

CCR-projekt uppmuntras såväl av Cat som av Pon. Ros-Marie Brodén tycker att konceptet är ett utmärkt sätt att spara energi och naturresurser, samtidigt som det bidrar till beläggning i verkstaden och ger försäljningsorganisationen tillgång till ett nytt segment.

– Inledningsvis var tre personer engagerade på heltid i projektet. Nu är det två som renoverar och två som monterar. Därtill kommer jobben med blästring och målning.

Rose-Marie Brodén märker ett stort intresse från medarbetarnas sida. Det finns en stor nyfikenhet och vilja att vara med.

– Vi tycker alla att det är ett kul projekt, som utvecklar oss genom att bygga kunskaper och erfarenheter. Det ger förstås en tillfredsställelse och stolthet att få vara med om en så genomgripande renovering – från start till mål.