En laddning tar fyra timmar. Vid ”full tank” ger kranen 40 kWh. Det räcker vid en dags normal körning. Men batterierna kan förstås stödladdas på exempelvis en byggarbetsplats. Den årliga besparingen ligger runt 35 000 kronor. Men det är en sidovinst i sammanhanget.

Lars Thulin, konsult:

– Kranen jobbar mycket i ljudkänsliga miljöer, inte minst i stan där kranbilen ska hämta återvinningsbehållare nära bostadsområden, institutioner och skolor. Sjukhus ska vi inte tala om.

Utsläpp av koldioxid och andra emissioner: Noll. Under ett arbetspass används kranen åtta timmar i snitt.

Nytt steg

Thulin var tidigare verksam i återvinningsföretaget Renova.

– Tekniken i de fordonen bygger på en elektrifierad påbyggnad. Det var naturligt att gå vidare med påbyggnad av en kran. Batteri-utvecklingen har gått enormt snabbt. Batterierna har blivit lättare men ger samma energi. Det har öppnat den här möjligheten.

Med blybatterier hade fordonen blivit för tunga.

Potentialen är svindlande.

– I varenda stad i Europa finns det markbehållare som hämtas med kranbil. Bara i Göteborgsregionen finns 3 000 sådana. De hämtas en gång i veckan, cirka 150 000 gånger på ett år.

Användningen av moloker, avfallsbehållare i radhusområden, ökar.

– I Göteborg finns cirka 1 300 sådana. Men de ökar med cirka fyra procent per år.

Tyst

Fredrik Cederstav, Volvo, är projektledare:

– Detta ingår i ett av våra forskningsprojekt. Nu kan vi erbjuda lastbilar med kran, en miljömässig lösning. Kranen sparar upp till 70 procent energi och är ljudlös, minus åtta decibel, eller 40 procent, jämfört med dieseldrift. Periodvis går den helt tyst.

Hans Winscher, VD för Hiab, ansvarig för Sverige och Norge:

– Våra stora produkter är kranar och lastväxlare. Detta är en standardkran, med elmotor istället för diesel, 16 tonmeter. Den är optimerad och förbukar lite energi. Hittills har vi kört el-kranar i vårt laboratorium.

För att driva en så stor kran krävs traditionellt en lastbilsmotor.

– Därför, när vi fick samarbeta med Volvo och Turebergs Åkeri, tog vi fram det här batteripaketet.

Stockholm först

Första leveransen sker under året.

– I höst startar serietillverkningen. Det här ekipaget kommer Turebergs Åkeri att serva Stockholms hamn med servicejobb för kajer, materialhantering och kabeldragning. Stockholms stad, där det finns stränga emissionskrav innanför tullarna, är intresserade.

Daniel Bergholtz, vd på Turebergs Åkeri säger att det handlar mycket om att ”skopa grus” för hamnen.

– Att kunna göra det utan att motorn är igång kommer innebära att omgivningen knappt märker att arbetet utförs.

Batteridrift- framtiden

Skanska har också visat intresse.

– Det finns naturligtvis en ljus framtid, framför allt ute i Europa. Blybatterier väger 1 500 kilo och har med den här lösningen ersatts med litiumbatterier, som väger hälften så mycket. Motor- och batteriteknik har gått snabbt framåt.

Henric Sundin, vd för Volvo Truck Center, berättar om när snilleblixten slog ner:

– Lars Thulin, en tidigare representant från Hiab och jag utvärderade för två år sedan elektrifieringen av renhållningsbilar. Vi funderade över var man kan använda el på lastbilar.

Svaret var att kran är en perfekt applikation.

– Bilen kan användas inomhus på byggen, en ersättare vid jobb med exempelvis ventilation eller el. Behövs stödladdning vid ett långt arbetspass, så är det bara att göra det på arbetsplatsen.

Nyfiken på

Nu, när kranen inte bullrar är den välkommen i andra känsliga miljöer.

– Och den kan arbeta på andra tider mot vad man är van vid. Med tanke på tät stadstrafik vissa tiden så blir körtiden optimal. Personalen på renhållningen slipper bilköer.

Men du är ju ansvarig för något annat på Volvo, verkstäderna?

– Jag är så nyfiken på ny teknik, så jag ville dra i det här. Det är så spännande.