Elis Sverige blir först i landet att leverera textilier med helt eldrivna lastbilar. Från och med juli rullar den första ellastbilen med företagets leveranser i Stockholm. Och i höst adderar man ytterligare två eldrivna lastbilar i sin trafik – en i huvudstaden och en i Helsingborg. Lanseringen är en del av företagets arbete med att möta de globala hållbarhetsmålen.

Redan 2020 körde Elis Sverige 41% av sina transporter fossilfritt och utvärderar löpande olika typer av nya tekniker och bränslen för sin fordonsflotta. Med dessa tunga ellastbilar som man beställt från Volvo Lastvagnar Sverige, tar man ytterligare kliv mot en helt fossilfri fordonsflotta.

I samband med lanseringen av ellastbilarna flyttar Elis Sverige sin distributionshub i Stockholm – från Vårby till Östberga. Flytten på cirka två mil innebär i sin tur miljövinster i form av kortare transporter.