En växande internationell handel har lett till ökad efterfrågan på speditörer inom de stora transportt- och logistikföretagen i norra Sverige. Tidigare fanns en transportledar- och logistikutbildning i KY-utbildning vid gymnasiet i Vännäs men den har varit nedlagd sedan några år. Krister Rosendahl, logistikchef och vice platschef på Komatsu Forest, gick den själv 2004 och tycker att den då var heltäckande, samt att den har bidragit stort till där han är i dag.

– Den internationella speditörsutbildning som Folkuniversitetet startat har en betydligt större del logistik som passar jättebra här hos oss på Komatsu. Logistik omfattar mer av processer och flöden. Att skapa kostnadseffektivitet, lageroptimera och styra upp flöden av olika slag, säger han.

Jemima Hermansson har jobbat två år inom shipping i Göteborg utan särskild tidigare transportutbildning, och har nyligen flyttat upp till Umeå.

– Jag hade tänkt pendla till samma utbildning i Göteborg och där hade jag kunnat få jobb direkt efteråt. Men nu vill jag få mer kött på benen och mer insikt av andra delar av transportbranscherna här på utbildningen, säger hon.

Stort behov av folk

Klasskamraten Anton Nygren har en helt annan bakgrund. Han är utbildad systemtekniker och jobbat på lager men ser framför sig ett yrke med massor av möjligheter.

– Jag har alltid gillat ekonomi och tyckte att utbildningen lät spännande och attraktiv. Plus att den här helt ny så det känns som stora möjligheter till jobb.

Båda två sitter i ledningsgruppen för utbildningen som också består av flera stora transportföretag samt företrädare för Folkuniversitetet.

– Dom vill ha oss som bollplank och det känns väldigt bra att få tycka till, menar studenterna.

Mathilda Idhult är en av utbildningsledarna från Folkuniversitetet som drivit på att speditörsutbildningen ska komma igång. Initiativet kom från branschen, Västerbottens Handelskammare och Folkuniversitetet som genomförde en behovsanalyssom visade på stora behov. Så när Transportförbundet också ställde sig positiva blev det ett ja från Myndigheten för yrkeshögskola.

– Hela ledningsgruppen är väldigt engagerad och vi upplever att företagen har ett stort framtida behov av folk. De vill vara först på bollen, menar hon.

Nära samverkan med näringen

En betydande del av utbildningen är den praktik som görs i tre omgångar under de två åren. Lärande i arbete – LIA – kallas den inom Yrkeshögskolan.

– Vi har redan planerat för att dom ska göra vissa examensarbeten i direkt anslutning till LIA:n. Allt som händer på utbildningen är i nära samverkan med näringslivet och vi har redan sett hur mycket den gagnar båda grupperna, säger Mathilda Idhult.

Att vara handledare för LIA-studenter är branschens egen insats. Studenterna kan självklart söka LIA-platser på vilket transportföretag som helst i Sverige, tanken är att ändå det ska finnas chans för anställning där efter utbildningen. För Krister Rosendahl, logistikchef och vice platschef på Komatsu Forest, är LIA:n viktig. Han uppskattar att Komatsu kommer ta emot ett par studenter under en tvåårsperiod, och menar att man vill bidra med kompetensutveckling.

– Jag gillar LIA:n, det är otroligt viktiga moment att få se verkligheten och skapa en bra grund. Samtidigt får ju vi som företag känna på studenterna. Utan LIA:n på transportledarutbildningen hade jag inte suttit här i dag. Som chef vill jag ha transportlogistiken som bas i mina anställningar. Sen är jag väldigt noga med personliga egenskaper också, det är minst lika viktigt som teoretiska kunskaper. Självklart också samarbetsförmåga och attityd, vi jobbar väldigt mycket i team här, säger han.

Logistik är framtiden

Komatsu Forest är en av världens största tillverkare av skogsmaskiner och finns representerade på alla viktiga skogsmarknader. Fabriken i Umeå har cirka 490 anställda. Man utvecklar och tillverkar skogsmaskiner och tillbehör. Delarna och materialet till skogsmaskinerna köps in från cirka 185 leverantörer i Sverige och Europa. Komatsu vill optimera transporterna så bra som möjligt, även ur miljösynpunkt med minimerade utsläpp. Komatsu har valt att upphandla samtliga transportflöden i egen regi vilket innebär att man måste man ha koll på allt material som anländer.

– Det handlar om många ton per dag som kommer in via vår materialanskaffning. Jag har fem materialplanerare som anskaffar materialet i ekonomiska lagernivåer, vilket är jätteviktigt. Många stora monteringsfabriker har liknande upplägg på sina transporter. Därför skulle jag vilja påstå att logistik är framtiden. Den som har koll på sin logistik kommer gå vinnande ur matchen. Om man lyckas med logistiklösningarna och att vara kostnadseffektiv skapar man stora fördelar gentemot andra företag, säger Krister Rosendahl.

Breda språkkunskaper behövs

Även PostNord finns med i ledningsgruppen. Bertil Gyll har verkat i branschen länge och gillar att speditörsutbildningen riktar sig mycket mot just internationell trafik. Han ser behovet från många norrländska tillverkare och producenter inom exempelvis malm och trä som behöver exportkunskaper.

– Vi får en hel del förfrågningar om transporter utomlands så det är bra med breda språkkunskaper. Även arbetande speditörer inom exempelvis flyg och båttrafik skulle kunna få en bättre grund genom att gå utbildningen. Jag tycker att den är väldigt komplett utifrån att man lagt kursplanen inom så många områden, säger han.

Camilla Granberg, trafikchef på DB Schenker i Umeå, har jobbat inom Schenker sedan -83 med import- och exportspedition och har utbildat sig eftersom inom företaget. Hon har även varit i England och jobbat två gånger.

– Jag har haft fördelen av bra chefer som sett möjligheter och vill man flytta och göra karriär så finns det hur många chanser som helst. För mej var det en himla lärorik tid, tycker hon.

Ska vara bra på förhandling

Stor vikt i utbildningen läggs på tredjepartslogistik – när stora transportföretag håller reda på flöden av material, maskiner och människor och tillhandahåller det som en tjänst. Det danska vindkraftsföretaget Vestas använder exemplevis DB Schenker till det.

– Vestas har ett materiallager här i Umeå, varifrån vi distribuerar delar till vindkraftverk över hela Norden, berättar Camilla Granberg, som också poängterar att DB Schenker har dagliga frakter över hela världen i allt från stort till smått.

Camilla Granberg menar att det är en hårfin gräns mellan trafikledare och speditör:

– Transportledare är mer riktat mot inrikes flöden mellan orter och terminaler. Speditörsyrket är mer kopplat mot utrikes trafik, att sy ihop kundens önskemål lite som en spindel i nätet, typ att få hit fyra lådor från Japan.

– Som speditör är det viktigt att få inspiration och att man är bra på att förhandla. Jag vet att man skriker efter speditörer inom shipping, och jag tror det är ett stort behov att jobba över branschgränserna, menar Camilla Granberg.

Internationella speditörsutbildningen har plats för 20 elever men nu går tretton studenter den. Mathilda Idhult på Folkuniversitetet hoppas på fler sökande längre fram.

– Det är lite trist att inte fler sökte till första omgången eftersom det kliar i fingrarna på företagen att anställa. Dom ringer redan hit och frågar efter personal.

Jemina Hermanssons framtid ligger öppen. Väljer hon att stanna i Umeå och Norrland finns det flera stora fraktföretag.

– Flyttar jag hem till Göteborg torde jag nog jobba med shipping. Men det skulle vara kul att byta bransch så min plan är att sommarjobba inom spedition.

 

Faktaruta:

400 YH-poäng, utbildningstid två år

Maxantal 20 elever per intagningsår

Framtida yrkesroller: Logistiker för transportplanering, Transportlogistiker, Speditör, Internationell speditör, Transportledare/trafikledare, Logistiker

20 LIA-veckor fördelat på tre perioder

Företag i ledningsgruppen: PostNord, DB Schenker, INAB – Industrianläggningar i Norrland, Komatsu Forest, Sveriges Lantbruksuniversitet, Sveriges Åkeriförening, Kvarkenports