Många har varit tvungna att hantera detta med papper och penna. Arbetarna har registrerat timmar på papper och fått signatur från uppdragsgivaren vid t.ex. veckoslut. Papper skulle scannas och arkiveras på kontoret som underlag vid fakturering. En tidskrävande och osmidig process. Genom Smartdok kan företaget få uppdragsgivarens signatur direkt efter utfört arbete.