Under de senaste 18 månaderna har företag i alla branscher anammat kraften hos tekniska lösningar för att hålla kontakten med sina kunder och medarbetare. Och för Volvo Construction Equipment gäller detsamma på byggarbetsplatsen. Effektiv utlastning är en digital lösning som i realtid kopplar samman maskinförare, lastbilschaufförer och platschefer för att maximera lönsamheten och hållbarheten i massutgrävningsprojekt.

Effektiv utlastning är en molnbaserad mjukvarulösning som är utformad för att förbättra precisionen och effektiviteten i massutgrävningsprojekt. Oavsett utrustningens märke kopplar den samman alla parter i utlastningsprocessen – från arbetsplatsen till platskontoret – via ett lättanvänt gränssnitt.
Lastbilschauffören behöver bara ladda ned appen Effektiv utlastning och registrera lastbilen med hjälp av registreringsnumret samt ange maximal nyttolast före ankomsten till arbetsplatsen. Maskinföraren loggar sedan in i samma system och kan se listan med lastbilar som väntar på att bli lastade på arbetsplatsen. Föraren kan med en knapptryckning ”kalla” på en tillgänglig lastbil för lastning och sedan fylla denna till dess optimala nyttolast, medan vikt och typ av material registreras i systemet.
På projektledningskontoret visas alla inmatningar i realtid på en instrumentpanel, samtidigt som produktionsrapporter med sammanställningar finns tillgängliga.

Med en fyllnadsgrad på 95-99 % vid varje transport kommer under- och överlastning att bli ett minne blott med effektiv utlastning, vilket hjälper kunderna att minska antalet lastbilstransporter, mängden trafik inom arbetsplatsen och koldioxidemissioner. Den helt digitaliserade interaktionen mellan maskinförare och lastbilschaufförer gör det också möjligt att överlämna kvitton inifrån hytten.
På kontoret elimineras pappersarbetet i administrationen av utlastningen av den helt digitaliserade lösningen för effektiv utlastning. Det resulterar i ökad precision, minskad tid för administration och mindre resursbehov. Platskontoret kan också dra nytta av realtidsinformation om produktionen som stöd för bättre planering och för att kunna fatta mer exakta beslut. Genom tillgången till information om bland annat vikt och typ av material som flyttas samt lastnings- och tippningsplats, har platskontoret fullständig insyn i verksamheten. Dessutom kan alla berörda parter i processen komma åt informationen, vilket bidrar till både samarbete och förbättrad kommunikation.