Särskilt utmärkande för nya TS-serien är krosskonstruktionen med slagor som roterar igenom ett mothåll. Utöver den nya krosskonstruktionen är skopan designad som de redan kända Allu Sikt & Krosskoporna med kraftiga motorer, luckor och bultar placerade utanför materialflödet, hållbar och servicevänlig konstruktion.

Vid lansering kommer den att finnas tillgänglig för lastmaskiner i storleksklassemn 15-25 ton. Kapaciteten är upp till 4,0 kbm per minut