Han berättar att den främsta nyheten på årets mässa både känns och inte känns. Men framför allt syns den inte. ”Kolla här”, sa han Abrahamsson medan han drog ut och in en låda i en av inredningarna.

Han berättar att även System Edströms numera gått över till 100 procent kullagrade lådor. Förbättringen syns inte från utsidan, i förhållande till den plastlösning som tidigare använts.

Men känns den inte heller?

-Nej, det ska inte kännas alls när man drar en låda ut och in, så lätt ska det gå, skrattar han.

Efterfrågan

Han berättar att även de tidigare plastupphängda lådorna fungerar förträffligt, men att efterfrågan från branschen, gjorde att Edströms beslutade sig för att gå över till helt kullagerupphängda lådor. Tidigare fanns de som extra tillbehör.

-En fördel är ju att varje låda numera är godkänd för 60 kilo istället för 40. Och viktökningen är minimal.

Systemet är dessutom omarbetat så att det går mycket enkelt att skifta inredning från en bil, till en annan, eller att komplettera med andra lådutformningar eller inredningsdetaljer.

-Kostnaden är densamma på de nya kullagrade lådorna istället för det tidigare systemet där lådorna löpte på plastskenor.

Olika lösningar

På System Edström jobbar man ihop med generalagenter, och fordonsåterförsäljare. Företaget har totalt 65 återförsäljare runt om i landet.

-Vi utgår ofta från de förslag som tagits fram till respektive bil, och sedan anpassar vi dem till kundens önskemål. Generellt kan sägas att VVS-företag vill ha många lådor för all utrustning, och snickare vill ha hyllor för sina maskiner. Men i de allra flesta fall får vi skräddarsy inredningar. Helt klart är i alla fall, att varenda kund vill ha olika lösningar, säger Krister Abrahamsson.

-Vi har dessutom datorprogram som visar hur den färdiga lösningen kommer att se ut färdigt i just deras bil.