Omställningen till eldrift av nyttotrafik har ökat under den senaste tiden. Nu öppnar arrangören av den framgångsrika elbilsmässan eCarExpo, en mötesplats även för omställningen av de kommersiella fordonen.

Den 6–7 april 2022 är det för premiär för eComExpo – för Electrified Commercial Vehicles Expo – i Arlandastads nybyggda mässhallar. En mötesplats och mässa som ger den växande omställningen av nyttofordonen en plats för ett gemensamt möte i Sveriges och hela Nordens centrum vid Arlandastad i Stockholm.

eComExpo är en syskonmässa till eCarExpo, som under fem år har utvecklats från den lilla nisch som elbilen utgjorde för halvdecenniet sedan, till den stora mötes- och handelsplatsen den nu har utvecklats till. Nära 15 000 besökare kom till eCarExpo i Friends Arena i februari 2020, när andelen av försäljningen av laddbara bilar väntas landa på 30 procent av nyförsäljningen.

eComExpo kommer att ta med sig inslag från syskonmässans koncept, men får i kraft av sin funktion som B2B-mötesplats för både tekniken, politiken och handeln en tyngdpunkt med större vikt lagd på seminarie-, debatt- och föreläsningar under mässans gång.

Mässan vänder sig till de som arbetar med upphandling av fordon inom kollektivtrafik samt godstransporter. Är kravställare för kommunens eller regionens fordonspark. Jobbar med samhällsplanering, citydistribution eller andra leveranslösningar.  Arbetar med lokala, regionala och långväga transporter. De som planerar transportpolitikens förutsättningar. Arbetar med affärskritiska utmaningar inom transport och logistik. Samt för de som kör dessa fordon i sitt arbete.

.