Under 2022 och 2023 kommer det att ske underhållsbeläggningar inom Jönköpings län. Nu står det klart att Peab Asfalt har vunnit upphandlingen. Kontraktet är uppdelade på bland annat sju olika objekt.

Trafikverket har höga ambitioner att minska sitt klimatavtryck. I kontraktet med Peab ingår bland annat att använda ECO-asfalt och även i vissa projekt ställa krav på att lågtempererad asfalt används. Lågtempererad asfalt skapas genom olika tekniker som sänker tillverkningstemperaturen vilket ytterligare minskar klimatpåverkan.

– All asfaltmassa i entreprenaderna kommer att vara ECO-Asfalt som framställs med en förnyelsebar värmekälla vilket minskar koldioxidutsläppen med cirka 580 ton, säger Peter Löfgren, arbetschef på Peab Asfalt.

ECO-Asfalt håller samma höga kvalitet som konventionell asfalt och kan ersätta konventionell asfalt i alla typer av projekt såsom högtrafikerade vägar, gator och cykelbanor. Uppdragen uppgår till totalt cirka 39 miljoner kronor och cirka 29 000 ton asfalt. Projekten innefattar bland annat underhållsbeläggningar, asfaltfräsning och utläggning av stödkanter med mera.

– Kontrakten ger ett bra tillskott för vår beläggnings- och tillverkningsorganisation. Eftersom underhållsbeläggningarna i Jönköping kan utföras under den senare delen av året kompletterar det våra övriga uppdrag i Örebro och Västerbottens län på ett mycket bra sätt, säger Anders Hoff, arbetschef, Peab Asfalt.