HBV är inköpsfunktion åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag och genomför samordnade upphandlingar för produkter och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter. HBV (Husbyggnadsvaror) har precis slutfört upphandlingen av nytt ramavtal ”Elfordon 22–127” där E-TRON AB var den leverantör som kvalificerade sig för avtalets samtliga fordonskategorier. Ramavtalet beräknas vara värt upp till 189 MSEK.

Totalt inkom nio anbud varav fyra anbud uppfyllde samtliga ställda krav i upphandlingen. Ramavtalet startar 2022-02-01 med avtalstid två år där HBV har möjlighet till en eller flera förlängningar. Ramavtalet omfattar eldrivna arbetsfordon med tillbehör och tillval av olika slag inklusive rikstäckande leverans, garantiåtaganden och service till HBV’s medlemmar och övriga kunder som är avropsberättigade.

Ramavtalet omfattar fyra fordonskategorier:
A – Korta elfordon
B – Semilånga elfordon
C – Långa elfordon
D – Elfordon N1 (nytt anbudsområde)
Avtalsområde D – Elfordon N1 är ett nytt anbudsområde som omfattar eldrivna lastbilar.