Föraren behöver inte tänka på hur systemet fungerar, det sköter sig självt. Maskinen kan köras väldigt mjukt jämfört med det gamla systemet. Maskinen kan vända smidigt på en brant driftvändplats, med automatik.

– Det går mycket snabbare med en GPS på vardera sidan av väghyveln, säger Kastenius.

Henrik Hansson är maskinförare. En väghyvel är inget fartvidunder, men nu kör han nästan dubbelt så fort nu som tidigare.

– Jag har ökat snittfarten från tre till mellan fem och sex kilometer i timmen, under gynnsamma förhållanden, säger han.

Dubbelt så fort betyder bättre betalt och ett vägavsnitt som blir klart snabbare.

Maskinen är en 20 tons väghyvel, Terex. Den rullar på R40. Vägen ska rätas ut och få en ökad status mellan Borås och Ulricehamn.

Slipper ankgång

Den byggs ut till motorväg i ny sträckning. Byggstart skedde i februari 2013 och byggnation pågår på samtliga tre etapper.

Sträckan, 17 kilometer, är indelad i tre etapper. Svevia är upphandlad entreprenör för etapp ett, Veidekke för etapp två och Peab för etapp 3.

Henrik jobbar på mittsträckan, som är åtta kilometer:

– Tidigare kunde man råka ut för ”duck-walk, ank-gång, då hyveln överkompenserade till självsvängning. Automatiken hann inte med att kompensera. Nu är den stabilare, bland annat därför går det att åka fortare.

I oktober blir det trafiköppning.

Det blir tre trafikplatser: i Hökerum, Ulricehamn och Hössna.

En tunnel byggs mellan Hede och Vist. Den utförs som två separata tunnelrör och blir 400 meter lång.

Pappa veteran

Henriks pappa Börje, som äger entreprenadföretaget Schaktia i Kungsbacka, är en av två svenska pionjärer.

– Jag var igång med en laserstyrd hyvel våren 1986. Maskinstyrning hette det på den tiden. Det var en kollega i Östersund som hann före mig, jag vill minnas att han hette Sjöstrand. Jag tyckte det var ett gammaldags system att sätta ut pinnar på vägbyggen.

Pinnarna, som stod tätt som en skog, är borta.

– Jag tror inte det går att köpa en pinne längre.

Nu är han pionjär för andra gången.