DSV Solutions AB har vuxit ur sin anläggning i norra Stockholm, som ligger i Arlandastad och som är på 22 000 kvadratmeter och bygger nu ett nytt logistikcenter i Rosersberg norr om Stockholm. Det nya logistikcentrets nya lageryta kommer att bli på 72 000 kvadratmeter.

DSV:s kunder är bland annat läkemedelsföretag, företag som jobbar med reservdelar och eftermarknad och teknikföretag, som alla distribuerar sina produkter över hela världen. Närheten till Arlanda var därför viktig vid valet av Rosersberg.

Förutom traditionell lagerhantering med truckar utrustas lagret med vertikala liftar från Weland. Det blir även ett automatiserat lager från Autostore. Det är en tio meter hög lådbyggnad där ett 15-tal robotar åker runt och plockar artiklar i varukorgar.

Det nya centret bygger på att reducera miljöavtrycket vilket bland annat innebär att byggnaden får solpaneler och att regnvatten som kommer från taket återanvänds. Regnvattnet renas och används sedan i anläggningen men kan även komma att skicka ut ett eventuellt överskott i vattenledningsnätet. Hela lagerytan har LED-belysning med belysning som tänds när truckar körs in och släcks när truckar körs ut.

När centret står färdigt i april 2022 kommer cirka 200 personer jobba där.

Totalentreprenör för bygget är Tommy Allström Byggproduktion AB och totalt kommer det nya logistikcentret kosta cirka 1 miljard.