Den 26–29 april erbjuder mässan Nordbygg på spännande möten och ett flertal scener med intressanta och aktuella program. För att innehållet på mässan ska vara så aktuellt och relevant som möjligt för såväl utställare som besökare har Nordbygg tagit hjälp av en arrangörsgrupp. Nordbyggs arrangörsgrupp består av Byggmaterialindustrierna, Energi- och miljötekniska föreningen, Glasbranschföreningen, Svensk Byggtjänst, Svensk Ventilation samt VVS Fabrikanterna.

– Nordbygg kommer bli en bra mötesplats för aktörer att inhämta intressanta föredrag men även visa upp sina produkter och lösningar för att vi ska kunna klara en hållbar omställning. Våra medlemsföretag har en viktig roll i denna omställning och Nordbygg är en bra arena att visa hur vi kan bidra. Jag tror att Energismartscenen kommer locka många besökare, säger Jonny Hellman, vd på VVS-Fabrikanterna.

Det blir stort fokus på hållbarhet och klimatrelaterade frågor på två av Nordbyggs scener, Inneklimatarenan och Energismartscenen.

– Vi ser fram emot alla kunskapshungriga besökare som vill ta del av Inneklimatarenas seminarieinnehåll. Vi har ett fullmatat program som bland annat kommer att beröra hälsa, produktivitet, energieffektivt, hållbarhet, klimat och mycket mer säger Britta Permats, vd på Svensk Ventilation.

Ett viktigt ämne inom byggbranschen är Sveriges bostadsbyggande och bristen på bostäder för både unga och vuxna. Henrik Melkstam, vice vd på Coreco AB och medförfattare till boken Bygg för fler, berättar hur vi kan skapa bra bostäder för fler människor och hur problemet kan lösas.

– Det handlar om att få ordning på obalansen mellan utbud och efterfrågan. Man måste se bostaden som en produkt och anamma de metoder som vi har utvecklat för annan industri med produktutveckling och effektiv produktion och se bortanför det enskilda projektet, säger Henrik Melkstam.

På Nordbygg samlas alla branschens aktörer och här lyfts det senaste inom branschen med aktuella program och seminarier.

Se hela Nordbyggs scenprogram här!