När det är dags att starta sophämtningen trycker sopbilens förare bara på en knapp. Det startar roboten och drönaren, som lyfter från taket på lastbilen och från ovan lokaliserar sopkärlen placering och kommunicerar detta till roboten. Därefter sker all sophämtning och tömning automatiskt av roboten. I hytten kan föraren på en skärm följa exakt var roboten befinner sig.

Projektet ROAR, som står för Robot-based Autonomous Refuse handling, är ett samarbete mellan Volvokoncernen, Chalmers, Mälardalens högskola, Penn State University i USA och Renova.

Syftet med ROAR är att demonstrera hur det kan fungera inom en snar framtid när smarta maskiner kommunicerar med varandra för att underlätta vardagen inom en lång rad områden.

– Vi förutspår en framtid med mer automation, säger Per-Lage Götvall, ansvarig för robotutveckling inom Volvokoncernen. Det här projektet är till för att kittla vår fantasi, att testa nya koncept som kan komma att forma framtidens transportlösningar.