Första gången Åkeri & Transport besökte Noréns Skogshantering AB var våren 2015. Redan då gav Fredrik Norén uttryck för att verksamheten gärna fick växa ytterligare. Så blev det också. När det öppnats nya möjligheter har Fredrik Norén gjort sitt bästa för att fånga tillfällena och förvalta dem väl. Allt buret av drivkraft, intresse och ett stort engagemang, såväl för det egna företaget som för branschen som helhet.

– Jag har väldigt bra medarbetare och det är förstås a och o. Att hitta nya och duktiga medarbetare är ju en utmaning för alla i branschen, konstaterar Fredrik Norén, glad över att ha lyckats bra med rekryteringar.

Prisad entreprenör

För drygt ett år sedan fick Fredrik Norén en fjäder i kepsen. Han utsågs då till Årets Unga Skogsentreprenör 2017. Bakom utmärkelsen står Gröna Arbetsgivare (tidigare SLA), som med priset vill uppmärksamma unga och framstående entreprenörer inom skogsbruk. I motiveringen framhölls Fredrik Noréns starka drivkraft att utveckla sitt företag och hans genuina intresse av att vara företagare. Likaså att han har utvecklat tydliga mål och en utvecklad hantering av arbetsgivarrollen med en strävan mot ständiga förbättringar och ett aktivt arbete med att följa avtal och lagar. Juryn konstaterade också att företaget har ett gott rykte och fokus på kundnytta.

– Jag blev väldigt glad över utmärkelsen. Det kändes kul och hedrande att andra på detta sätt uppmärksammade det jag jobbar för.

Fördelarna överväger

Fredrik Norén ser både för- och nackdelar med att företaget har blivit större, men tycker att fördelarna överväger. Storleken gör det lättare att mobilisera människor och maskiner om något oförutsett inträffar. En annan fördel är att dagarna har blivit mindre splittrade.

– Ja, det har blivit lättare att ägna varje del av företagandet den tid som krävs. Expansionen har också gjort det lättare att engagera sig i branschfrågor, tycker Fredrik Norén, som ingår i styrelsen för Sörmlandssektionen av Skogsentreprenörerna.

De egna maskintimmarna har krympt till ett minimum.

– Jag rycker förstås in när det behövs, men idag har jag främst rollerna som servicemekaniker och företagsledare. Det gäller att se till att allt flyter på som det ska med både kunder, medarbetare och maskiner.

Tuff sommar

Samtidigt innebär det ett stort ansvar att hålla igång ett företag med 16 anställda och den knastertorra sommaren 2018 bjöd utmaningar utöver det vanliga.

– Vi lyckades lösa situationen utan att permittera, mycket tack vare en nära dialog med våra medarbetare och uppdragsgivare. Objekten valdes med omsorg, så att vi kunde undvika de torraste markerna. Vi höll oss rullande, mycket tack vare att vi kunde köra några timmar under nätterna, då luftfuktigheten var lite högre. Våra maskiner var utrustade enligt skogsbrukets gemensamma brandpolicy. Vi hade även extra vattenreservoarer och brandvakter.

Prioriterar arbetsmiljön

Att verksamheten vuxit har gett Fredrik Norén möjligheter att lägga merparten av sin tid på att leda företaget. Det har också gett möjligheter för Fredriks fru Sofie Norén att jobba heltid i företaget. Hon slipar skördarnas kedjor, sköter redovisningen, håller ordning på förbrukningsmaterial, följer vad som händer inom lagar, regler och avtal, sköter arbetsmiljöfrågor med mera.

– Det märks att arbetsmiljöarbetet har blivit bättre. Jag tror att vi har fått en både säkrare och trevligare arbetsplats. Samtidigt har vi ökat medvetenheten. Det gäller nog oss alla, inklusive mig själv.

Många kunder

Företaget har förhållandevis många kunder. I huvudsak handlar det om Stora Enso Skog, Stora Enso Bioenergi, Skogssällskapet, Skogsam, Öhrmans Skogsentreprenad och Billerud Korsnäs.

– Jag ser det som en fördel att ha flera kunder, eftersom det minskar vår påverkan av eventuella förändringar hos enskilda kunder.

Under företagets första år var huvuddelen av uppdragen underentreprenader. Sedan dess har förhållandet blivit det omvända, med i huvudsak egna entreprenader.

– För några år sedan bestämde sig en av våra dåvarande uppdragsgivare för att lämna Sörmanland. Jag lade då ut krokar åt olika håll för att försöka hitta nya uppdrag. Det gav fler napp än jag vågade hoppas på och glädjande nog hade vi möjligheter att tacka ja till dem, vilket innebar ytterligare expansion.

Dessförinnan hade företaget tagit över en skördare som gick på slutavverkning och som Noréns Skogshantering redan skotade efter. Det skedde efter att förra ägaren erbjöd Noréns Skogshantering att ta över både maskin och körning.

Fredrik Norén söker inte aktivt efter nya kunder, men är samtidigt beredd på att det kan hamna nya bananskal i hans väg.

– Dyker det upp nya möjligheter vill jag förstås gärna vara med och räkna.

Maskinparken uppvisar stor bredd, med fyra kompletta grupper plus maskiner för grot- och legoskotning. Senaste tillskottet – en gallringsgrupp – skapades så sent som i november. Se maskinparkens sammansättning i faktaruta här intill.

En del av maskinerna har höga tal på timmätarna, medan andra är betydligt nyare.

– Nu gäller det att förvalta det vi har, samtidigt som vi succesivt föryngrar maskinparken.

Mestadels enkelskift

Av företagets 16 anställda är det 13 som kör skogsmaskiner och en som är chaufför i ett delägt åkeri för maskintransporter. Majoriteten av maskinerna går enkelskift, med extratimmar efter behov, medan några maskiner körs tvåskift.

– Det finns för- och nackdelar även med skiftkörning. Dubbla skift minskar förstås kapitalkostnaden per timme, men sårbarheten ökar och dubbla skift producerar i praktiken inte dubbelt mot ett enkelskift. Möjligheten att rekrytera spelar förstås också in.

Hoppas på fler tjejer

Ännu så länge är Sofie Norén ensam kvinna i företaget.

– Det vore otroligt roligt om vi skulle få en eller flera tjejer i maskinerna. Här har både utbildare och bransch en viktig uppgift, för mångfald berikar. Vi är ju alla olika, med olika erfarenheter och perspektiv. Sådant berikar, framhåller Fredrik Norén.

Efterlyser diskussion

Fredrik Norén välkomnar även en diskussion om gymnasieutbildningarna till maskinförare.

– Elever har väldigt skiftande bakgrund och förutsättningar. En del har maskinerfarenheter med sig hemifrån, medan andra börjar från noll och behöver extra mycket maskintid under utbildningen. Visst måste vi som arbetsgivare förstå att det kan dröja ett par månader innan en nyutbildad maskinförare presterar tillräckligt, men det måste förstås vara rimligt.

– I möjligaste mån säger vi ja till praktikanter, men det kan ibland vara svårt eftersom gymnasieelever vanligen saknar körkort.

En uppmaning från Fredrik Norén till sina kollegor är att utnyttja varje möjlighet till positiv publicitet.

– Det ger oss möjligheter att berätta för både ungdomar och övrig allmänhet om vad branschen har att erbjuda. Vi måste synas mer, berätta vad vi gör, visa på möjligheterna till intressanta jobb och lyfta vad skogen betyder för samhället som helhet, sammanfattar han.