Ovanjordsborrmaskinen ESD5 använder kärnborrning – en teknik som ger stora fördelar vid markundersökningar och mineralprospektering. Cylindriska provkärnor borras ut ur berget med hjälp av en ringformad borrkrona. Varje provkärna kan vara upp till tre meter lång. Kärnorna visar hur olika material är lagrade i berget och är en god vägledning för vidare utvärdering av en geolog.

Ovanjordsborrning med ESD5:

Används till geotekniska undersökningar, bestämning av mineralinnehåll samt borrning av styrda pilothål vid grova borrhål i berg.Ger detaljerad information om hur berget är uppbyggt, krosszoner, sprickriktning med mera.Lämpligt teknik för berg och betong. Dock ej extremt uppsprucket berg, som kräver specialutrustning.Diameter: 46–86 mmBorrdjup: Ned till 2 000 meter.

Enkel positionering och lågt underhåll

Ovanjordsborrmaskinen har direkthydraulik och automatisk synkronisering mellan rotationens chuck och rörhållare. Konstruktionen är enkel med få rörliga delar som gör den lätt att underhålla. I standardutrustningen ingår ett manuellt vridbord och en snäckväxel, hydrauliskt vridbord för enkel positionering finns som tillval.

ESD5 kan utrustas med larvband för enkel hantering med en elektrisk drivkälla eller en dieselmotor.

– Vi har erfarenhet av kärnborrning både i Sverige och utomlands, alltifrån Svalbard i sträng kyla till Sydamerikas djungler och med kärnborrning ned till mer än 1 500 meters djup i olika bergsformationer, berättar Krister Larsson, teknisk rådgivare hos SDBC AB, vars kunder huvudsakligen utgörs av svenska gruvföretag och kontraktörer i Skandinavien.

Lanseringen av ESD5 ligger rätt i tiden, konstaterar Krister Larsson.

– När konjunkturen nu vänder och det ökade behovet av mineraler åter sätter press på marknaden att leta efter nya fyndigheter så vill vi vara med och visa att ESD5 kan hjälpa de skandinaviska bolagen till nya ekonomiska mål.

– MaskinExpo är uppskattad hos våra målgrupper, så det är perfekt att vara med. Vi vet att mässan besöks av presumtiva kunder från olika delar av Sverige och Skandinavien, plus andra delar av världen, tillägger Krister Larsson, som ser fram emot mässdagarna i slutet av maj.

SDBC AB har etablerat sig i Marma Gård företagsby utanför Knivsta, norr om Stockholm, granne till Insemoso AB, som specialiserat sig på utrustningar för injektering. Båda företagen representerar mångårig erfarenhet från verkstadsindustri och borrteknik och har ett nära samarbete.